Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Co je to suchý led?

Suchý led

a Jak se vyrábí

Vysokohustotní produkty ze suchého ledu od společnosti Cold Jet jsou optimalizovány pro průmyslové i komerční použití, a to včetně chlazení potravin a dopravy, kovového příslušenství, tryskání suchým ledem a pro mnohé jiné účely. Pro zajištění optimálních výsledků vyvinula společnost Cold Jet patentovanou technologii pro vysoce kvalitní a vysokohustotní produkty ze suchého ledu.

CO2 je přirozené médium, které slouží mnoha životadárným účelům. Je klíčovým prvek uhlíkového cyklu; je jediným zdrojem uhlíku v uhlohydrátech produkovaných v zemědělství; stimuluje růst rostlin a pomáhá zmírňovat celkovou teplotu země. Dýcháním zvířat se údajně dostává denně do atmosféry 28 milionů tun CO2. Oproti tomu produkuje americký průmysl pouze 25 000 tun CO2 denně a 95 % z tohoto množství tvoří vedlejší produkty nebo méně než 0,04 % z toho, co tvoří ostatní kombinované zdroje.

Díky teplotám pod –78 °C má suchý led vnitřní tepelnou energii, která je připravená k použití. Při atmosférickém tlaku pevný CO2 sublimuje, čímž dochází k vynechání kapalného skupenství. Tato jedinečná vlastnost znamená, že médium pro tryskání suchým ledem jednoduše zmizí a zbude pouze odstraňovaný materiál. Navíc se díky tomu může provádět čištění v oblastech citlivých na vodu (např. v blízkém okolí elektrických skříněk).

Úroveň kvality oxidu uhličitého využívaného v oblasti tryskání je stejná jako kvalita oxidu uhličitého využívaného v potravinovém průmyslu včetně nápojů a byla výslovně schválena úřady FDA, EPA a USDA. Oxid uhličitý je netoxický zkapalněný plyn, který je levný a lze jej snadno skladovat přímo v provozech. Neméně důležitá je i jeho elektrická nevodivost a nehořlavost.

CO2 je přírodním vedlejším produktem, který vzniká při celé řadě průmyslových výrobních procesů, jako jsou například fermentace či petrochemická rafinace. CO2 vyprodukovaný během výše uvedených výrobních procesů je zachytáván a uskladňován beze ztrát, dokud jej nevyužijete. Během procesu tryskání se CO2 vrací zpět do atmosféry. Ke vzniku nového CO2 nedochází. Místo toho se uvolňuje pouze původní vedlejší produkt ve formě CO2.