Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Jednohadicové vs. dvouhadicové systémy

Který z nich zvolit?

Existují dva základní systémy tryskání suchým ledem:

  • jednohadicové systémy
  • dvouhadicové (difuzérové) systémy

Základní rozdíl spočívá ve výsledné agresivitě tryskání, přestože ji lze ovlivnit i druhem použitého tryskacího média (částečky, které se vytvářejí strouháním z bloku suchého ledu, nebo pelety). Vhodnost jednotlivých systémů se může lišit podle účelu použití. Většinou poskytují jednohadicové systémy mnohem lepší úroveň vyčištění i větší flexibilitu.

Ale díky patentované technologii trysek Cold Jet si můžete být jisti, že každé naše zařízení bude mít tu nejvyšší možnou účinnost čištění. Neváhejte kontaktovat společnost Cold Jet a vyberte si vhodný systém podle svých potřeb.

Chcete-li se dozvědět více o všeobecných rozdílech mezi těmito systémy, čtěte dál.

Jednohadicové systémy

Jako první přišla s jednohadicovou technologií společnost Cold Jet v roce 1986. Tyto systémy mají jednu hadici, která vede z násypky do aplikátoru, a plnicí systém, který přivádí částečky suchého ledu a stlačený vzduch do této jediné hadice. Proud stlačeného vzduchu pak urychluje po celé délce hadice pohyb částeček suchého ledu, čímž se dramaticky zvýší jejich kinetická energie a agresivita čištění.

Hlavní výhodou jednohadicových systémů je možnost použít delší hadici, což obsluze umožňuje udržovat odstup od stroje, aniž by se podstatně snížila čisticí síla. Agresivita čištění pomocí jednohadicového systému je také ideální pro odstraňování silnějších nánosů nebo pro tryskání ve výšce, kdy samotné zařízení je níže než otryskávaný povrch.

Jednohadicový systém

Legenda:
A: suchý led
B: stlačený vzduch
C: násypka
D: aplikátor

Dvouhadicové systémy

První systémy tryskání suchým ledem používaly dvouhadicovou technologii, kdy se k urychlení částeček suchého ledu využívá Venturiho efekt. U dvouhadicových systémů se stlačený vzduch přivádí do tryskacího aplikátoru jednou hadicí, zatímco suchý led se dodává druhou hadicí, která vede z aplikátoru do násypky. Při průchodu stlačeného vzduchu aplikátorem vzniká ve druhé hadici podtlak, který nasává částečky suchého ledu z násypky do proudu stlačeného vzduchu v aplikátoru. Dál už proudí částečky suchého ledu a stlačený vzduch společně.

Dvouhadicový systém

Legenda:
A: suchý led
B: stlačený vzduch
C: aplikátor pro směšování stlačeného vzduchu se suchým ledem

Jelikož jsou částečky suchého ledu ve skutečnosti urychlovány stlačeným vzduchem jen v délce aplikátoru, má dvouhadicový systém poměrně malou kinetickou účinnost a poskytuje tak méně agresivní čištění než jednohadicová technologie.

Dvouhadicové systémy mají také následující omezení:

  • Délka hadice je omezena sací schopností dvouhadicového systému, což následně omezuje vzdálenost od zařízení, do které lze tryskání provádět.
  • Omezená razance čištění u dvouhadicového systému neumožňuje vertikální tryskání, protože sání by navíc muselo překonávat i gravitaci.
  • Použitelný průměr trysek u dvouhadicových systémů je omezen nižší účinností a rychlostí dopadu, která závisí na intenzitě nasávání částeček suchého ledu do trysky.