Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Jak funguje tryskání pomocí CO2?

Podívejte se, jak funguje technologie tryskání suchým ledem.

Tryskání pomocí CO2 funguje díky třem hlavním faktorům: pohybové energii pelet, efektu teplotního rázu a teplotně-kinetickému efektu. Cold Jet optimalizuje výkon tryskání pro každý účel použití kombinací těchto sil a uzpůsobením:

  • tlaku stlačeného vzduchu,
  • typu trysky (distribuce rychlosti),
  • velikosti a hustoty pelet CO2,
  • hmotnosti pelet a hustoty toku částic (částice na plochu jednotky za sekundu).

Kinetická energie pelet

Součástí procesu čištění společnosti Cold Jet jsou trysky o vysoké rychlosti (nadzvukové) pro přípravu povrchů a odstraňování nátěrů. Jelikož je pohybová rázová síla výsledkem hmotnosti a rychlosti pelet za určitou dobu, dosahuje způsob podávání od společnosti Cold Jet největší rázové síly, jakou lze od pevné pelety CO2 očekávat. Je to díky tomu, že žene pelety nejvyšší rychlostí, jaká je v odvětví tryskání dosažitelná.

Dokonce při vysokorázových rychlostech a přímých čelních úhlech dopadu je pohybový efekt pevných pelet CO2 ve srovnání s ostatními prostředky (brusivo, písek, PMB) minimální. K tomu dochází díky měkkosti pevného CO2, který není tak hustý a tvrdý jako ostatní hnací látky. Pelety se navíc mění z pevného skupenství na plynné téměř okamžitě po styku s povrchem, což vede v podstatě k téměř neexistujícímu součiniteli rázu v rovnici nárazu. Jen malé množství nárazové energie je přeneseno do nátěru nebo podkladu, proto je proces tryskání od společnosti Cold Jet považován za neabrazivní.

Efekt teplotního rázu

Okamžitá sublimace (změna z pevného skupenství na plynné) pelet CO2 při styku s povrchem absorbuje většinu tepla z velmi tenké svrchní vrstvy povrchu nátěru nebo znečištění. Většina tepla je absorbována díky skrytému teplu sublimace.

Tento rapidní přenos tepla ze svrchní vrstvy nátěru do pelety vytváří extrémně velký teplotní rozdíl mezi po sobě jdoucími mikrovrstvami uvnitř nátěru. Tento prudký teplotní pokles vytváří vysoké lokální smykové napětí mezi jednotlivými mikrovrstvami. Vzniklé smykové napětí také závisí na tepelné vodivosti nátěru a koeficientu termální expanze/poklesu, jakož i na přetrvávajícím zvýšení teploty ve spodní vrstvě podkladu. Vysoké smykové napětí, které vzniklo během velmi krátké doby, způsobuje rapidní šíření mikrotrhlinami mezi jednotlivými vrstvami, což vede ke kontaminaci a/nebo konečnému přerušení přilnavosti nátěru k povrchu podkladu.

Termálně kinetický efekt

Tento kombinovaný rozptyl dopadové energie a extrémně rychlý přenos tepla mezi peletou a povrchem způsobuje okamžitou sublimaci pevného CO2 v plyn. Plyn se rozpíná do téměř 800násobku objemu pelety a to během několika milisekund po styku s povrchem, čemuž se říká miniexploze.

„Miniexploze“, během které se pelety mění na plyn, se dále šíří, čímž dojde k odstranění teplotou roztříštěných částic nátěru ze všech podkladů. K tomu dochází díky nedostatku zpětné energie pelet, která se během nárazu rozšiřuje po celém povrchu. Plynný CO2 se rozpíná podél povrchu a jeho výsledná „explozivní čelní nárazová vlna“ vytváří oblast vysokého tlaku soustředěného mezi povrchem a teplotou roztříštěnými částicemi nátěru. Výsledkem je velmi efektivní vztlak, který odnáší částice pryč z povrchu.

Potřebujete více informací? Přečtěte si naše nejčastější dotazy nebo kontaktujte společnost Cold Jet.