Kontakty na prodej
Obraťte se na podporu
Žádost cenovou nabídku

Výroba lékařských přístrojů

Čistá forma zhotovuje kvalitnější produkty.Přesné čištění s využitím tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet pomohlo zdravotnickému průmyslu splnit náročné procesní požadavky na kvalitu a konzistenci. Systémy společnosti Cold Jet umožňují výrobcům díky odstraňování znečištění z dutin, průduchů a těžko dostupných míst optimalizovat jejich procesy. K tomu dochází bez použití chemikálií, což eliminuje přítomnost chemických reziduí na formě. Suchý led byl rovněž schválen úřady EPA, FDA a USDA jako přijatelný materiál pro metody čištění.

Čištění tryskáním suchým ledem od společnosti Cold Jet je neabrazivní systém, který dokáže prodloužit životnost formy tím, že eliminuje potřebu použití silných chemikálií, drátěných kartáčů a drátěnek. Společnost Cold Jet nabízí řešení pro vše od hrotů katétrů přes rukojeti chirurgických nástrojů, tácy na chirurgické náčiní nebo stenty až po čištění upínacích zařízení používaných během výrobního procesu. Při povrchové úpravě lze využít systémy společnosti Cold Jet k ručnímu začišťování nebo odstraňování přetoků zdravotnického vybavení, nebo mohou být začleněny do výrobního procesu.

+  Zobrazit více
–  Zobrazit méně 

Dnešní výrobci zdravotnického vybavení jsou dobře obeznámeni s přesným (vysoká tolerance) mikroformováním dílů – a se všemi problémy, které jsou s tím spojené. Od výroby hrotů katétrů přes rukojeti chirurgických nástrojů až po chirurgické stenty, čisté výrobní vybavení je klíčové.

Při výrobě přesných částí zdravotnického zařízení je velmi důležité udržovat mikrodutiny ve výrobních formách čisté (stejně jako malé, hluboké a komplexní uspořádání mirkonástrojů). Čištění upínacích zařízení (používaných během výrobního procesu) a odstraňování přetoků nebo začišťování finálních produktů jsou stejně významné výrobní oblasti.

Na rozdíl od mirkotryskání pískem (běžná technika používaná k odstraňování nánosů z upínacích zařízení přímo během výroby) nepoškozuje čištění s využitím tryskání suchým ledem svorky, což eliminuje vysoké náklady na výměnu nástrojů. Díky čištění s využitím tryskání suchým ledem také odpadá povinnost odstraňovat další odpad z použitého brusiva nebo rozpouštědla. Navíc u systémů tryskání suchým ledem není třeba během čištění rozebírat nástroje. Všechny tyto úspory přispívají k nižším nákladům na čištění, ale také snižují celkovou dobu odstávky a množství odpadního materiálu.

Přesné čištění s využitím tryskání suchým ledem je skvělým způsobem, jak zdokonalit vaše procesy výroby zdravotnického zařízení.

Čištění s využitím tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v oblasti výroby zdravotnického zařízení:

 • Zvýší kvalitu produktů.
 • Poskytne konzistenci v procesu i v produktech.
 • Pomůže vám dostát smluvním požadavkům.
 • Sníží dobu odstávek.
 • Zvýší produktivitu.
 • Je neabrazivní.
 • Eliminuje vznik sekundárních odpadů a odpadní vody.
 • Umožní čištění přímo na místě bez potřeby demontáže.
 • Poskytuje ekologicky odpovědné čištění.
 • Zjednoduší provoz.

Mezi několik osvědčených aplikací tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v oblasti výroby zdravotnického vybavení patří:

OBECNÉ ČIŠTĚNÍ FOREM A NÁSTROJŮ,

 • vstřikovací silikonové formy na kapaliny,
 • termoplastické vstřikovací formy,
 • teplem tvrditelné vstřikovací formy,

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘETOKŮ A ZAČIŠŤOVÁNÍ DÍLŮ A SOUČÁSTÍ,

 • lékařské stenty a implantáty,
 • chirurgické náčiní a nástroje,
 • produkty z polybutylen-tereftalátu, acetalu, nylonu, polymerů tekutých krystalů, polyetherketonových vláken a další plastové produkty,
 • hroty katétrů,
 • rozdělovací potrubí.