Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Elektromotory

Lepší provozní efektivita a provozuschopnost


Sdělte nám vaše potřeby

Reference:

  • General Electric
  • A.O. Smith Electrical Motors
  • Etheridge Electrical

Oborové odkazy


Elektrické motory mají 80% podíl na spotřebě elektrické energie využité v průmyslu. Navíc promrhají až 50 % elektrické energie kvůli nedostatečné optimalizaci motorů. Když se ve výrobních zařízeních časem začne hromadit špína, saze nebo mazivo, stroje se přehřívají a nefungují správně, což může vést k poruchám.

Společnost Cold Jet na tuto výzvu elektrického průmyslu zareagovala a čištěním s využitím tryskání suchým ledem zvýšila provozní efektivitu a dobu provozuschopnosti. Díky tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet, které je nevodivým procesem, lze obnovit plnou výkonnost rotačních i stacionárních elektrických zařízení. Čištění suchým ledem od společnosti Cold Jet poskytuje flexibilní možnost, jak rychle opravit a uvést do funkčního stavu různé typy a velikosti průmyslového zařízení a elektrických motorů. Díky tomu omezíte doby odstávek a přerušení provozu, které jsou nezbytnou součástí čištění s využitím tradičních metod, na minimum.

Díky čištění průmyslových elektrických motorů s využitím tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet:

  • Nemusíte řešit vysoušení.
  • Nemusíte řešit otázku likvidace chemikálií či vody.
  • Nemusíte se bát možného poškození dílů.
  • Dosáhnete okamžité úspory energie.
  • Získáte optimální provozní podmínky.