Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Respektujeme ochranu osobních údajů

Osobní údaje

Ve společnosti Cold Jet vždy respektujeme soukromí našich zákazníků. Společnost Cold Jet nesděluje žádné údaje získané od zákazníků (ani e-mailové či poštovní adresy). K těmto údajům mají přístup pouze odpovědní pracovníci společnosti, a v případě, kdy obsluha dané oblasti nespadá do naší kompetence, také autorizovaný distributor zařízení Cold Jet pro danou oblast.

Osobní údaje v žádném případě nejsou a nebudou ve formě prodeje či pronájmu poskytovány žádným jiným osobám.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou na našem webu používány výhradně k uložení předvoleného jazyka (pokud je nastaven) a k identifikaci, ze které reklamy jste byli přesměrováni na naši stránku a ke správě údajů aktuální relace při přihlášení k zákaznickým či chráněným oblastem na webu. Soubory cookie nepoužíváme ke shromažďování osobních ani demografických dat ani dat historie používání.

Nástroje sledování

Používáme pouze standardní analytický software a služby, včetně služeb Google Analytics. Tyto služby neshromažďují ani nesledují žádné osobní údaje.