Zrównoważone rozwiązania przyjazne dla środowiska od 1988

 

Zobacz film

Zmieniamy świat dzięki zastosowaniu odzyskanego CO

 

Cold Jet Sustainability

 

Od 1988 roku firma Cold Jet przyczynia się do poprawy kondycji środowiska naturalnego, wykorzystując do chłodzenia i czyszczenia suchy lód produkowany z CO2 pochodzącego z recyklingu.

Suchy lód jest najbardziej ekologicznym rozwiązaniem na rynku – od utrzymywania niskiej temperatury produktów wrażliwych na temperaturę, po usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z urządzeń przemysłowych.

Drugie życie CO2

Nasze zrównoważone ekologicznie rozwiązania opierają się na przetwarzaniu odzyskanego dwutlenku węgla (CO2) w wartościowy, wykorzystywany komercyjnie produkt – suchy lód.

Suchy lód jest produktem powstającym w procesie wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU), w którym COjest pozyskiwany z zakładów przemysłowych i biogazowni. Jest on sprężany, oczyszczany i skraplany, oraz transportowany, a następnie przekształcany w suchy lód.

CO2, który normalnie zostałby uznany jako odpad, zyskuje drugie życie jako czynnik chłodzący i czyszczący.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Od odzyskanego CO2 do suchego lodu
dla zrównoważonych ekologicznie metod czyszczenia i chłodzenia

 

 

proces pozyskiwania CO2

 

Brak dodatkowej emisji

Stosowanie suchego lodu nie zwiększa emisji gazów cieplarnianych (GhG) /CO2 ani nie wpływa na zwiększenie śladu węglowego. 

CO2, z którego powstaje suchy lód, został już uwzględniony podczas jego produkcji w zakładzie przemysłowym lub biogazowni. W związku z tym CO2, z którego produkowany jest suchy lód, jest uważany za produkt odzyskany.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

dlaczego CO2 jest produktem ubocznym

 

środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny

 

Innowacyjne technologie wykorzystujące odzyskany CO2 do pracy –

dla bardziej czystej i zdrowszej planety.

Korzyści wynikające z zastosowania suchego lodu z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju

Suchy lód to rozwiązanie nie wymagające użycia wody i chemikaliów oraz nie generujące odpadów. Pomaga organizacjom poprawić wyniki w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (Environmental, Social, and Governance – ESG). Zastępuje on powszechnie stosowane metody czyszczenia i chłodzenia w transporcie, które są szkodliwe dla środowiska.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CO2 z recyklingu nie wpływa na wzrost śladu węglowego

 

Korzyści czyszczenia suchym lodem

 

Ograniczenie lub wyeliminowanie wody

 • Ryzyko związane z wodą i jej niedoborem to główne problemy związane z ochroną środowiska – zwłaszcza w krajach rozwijających się
 • Szacuje się, że 40% wody w zakładach przemysłowych zużywane jest do celów sanitarnych
 • Rosnący koszt wody jest poważnym problemem
  • Całkowity koszt wody jest od trzech do pięciu razy wyższy niż cena podawana przez przedsiębiorstwa.[1]
  • Średni koszt wody wzrósł o 60% w 30 największych miastach USA w latach 2010-2019[1]
  • Finansowe skutki ryzyka związanego z niedoborem wody są 3x większe niż ryzyka związanego z emisją dwutlenku węgla[1]

Zmniejszenie lub wyeliminowanie środków chemicznych

 • Ograniczenie skażenia środowiska
 • Pracownicy nie są narażeni na działanie chemicznych środków czyszczących i cząstek stałych unoszących się
  w powietrzu
 • Suchy lód zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez wyeliminowanie konieczności czyszczenia rozpuszczalnikami[2]

Zmniejszenie ilości odpadów

 • Tradycyjne metody czyszczenia wymagają stosowania jednorazowych szczotek, zmywaków i szmat, które trafiają na wysypiska śmieci

Zwiększona wydajność energetyczna

 • Czyszczenie suchym lodem umożliwia częstsze czyszczenie, dzięki czemu ciężkie maszyny pracują z najwyższą wydajnością energetyczną

 

Korzyści chłodzenia suchym lodem

 

Ograniczenie dodatkowej emisji

 • Samochody typu chłodnia zużywają do 15% więcej paliwa niż standardowe pojazdy dostawcze i emitują o 18% więcej tlenków azotu[3]

Zastąpienie tradycyjnych metod chłodzenia

 • Suchy lód umożliwia firmom zastąpienie wkładów żelowych, które generują odpady, ekologicznym medium chłodzącym

Zwiększona oszczędność paliwa w transporcie

 • Suchy lód sublimuje podczas transportu i nieustannie traci na wadze, co pomaga firmom logistycznym zwiększyć oszczędność paliwa

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju

dla firm globalnych

 

 

 • Pfizer Logo - Dry Ice
 • pełnokolorowe logo Silgan Plastics na białym tle
 • Electrolux Logo
 • General Mills Logo
 • Mondelez International Logo
 • Rolls Royce Logo
 • Goodyear Logo
 • Rastelli's Logo
 • Butcher Box Logo
 • Nike Logo
 • ARaymond Logo
 • monochromatyczne logo True na białym tle w układzie baneru
 • Tworzywa sztuczne i kompozyty

  Cleaning plastic molds for the manufacture of sanitary products

  Dowiedz się więcej
 • Ogólne

  Electrolux tnie koszty i redukuje odpady produkcyjne dzięki zastosowaniu suchego lodu

  Dowiedz się więcej
 • Usługi czyszczenia

  Contractor cleans and decontaminates over 1,000 vessels after an environmental disaster

  Dowiedz się więcej
 • Przemysł Opakowań

  Packaging manufacturer experiences rapid return on investment with dry ice blasting

  Dowiedz się więcej
 • Przemysł Naftowy i Gazowy

  In ethanol facility dry ice cleaning removes corn dust from economizers without the complications of water

  Dowiedz się więcej

Neutralna przyszłość suchego lodu

W miarę rozwoju rynku CO2 wciąż powstają nowe jego źródła. W ostatnich latach uruchomiono biogazownie.

Biogazownie obejmują komory fermentacji beztlenowej w gospodarstwach rolnych, zakłady utylizacji odpadów spożywczych, wysypiska śmieci i zakłady odzysku wody. W każdym z tych typów biogazowni CO2 powstaje w wyniku rozkładu odpadów organicznych. Miejsca te wychwytują CO2 jako gaz powstały w wyniku rozkładu odpadów i poddają go recyklingowi. Biogazownie różnią się tym, że wychwycony CO2 pochodzi z naturalnego obiegu węgla w Ziemi.

Dlatego CO2 odzyskiwany w tych zakładach jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Pragniemy zaangażować się w rozwój rynku suchego lodu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Od początku naszej działalności koncentrowaliśmy się na opracowywaniu rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W momencie powstania firmy Cold Jet jej jedyną misją było zastąpienie toksycznych chemikaliów w usuwaniu powłok z samolotów. W następnych latach wartość eksploatacyjna, ekologiczna i społeczna rozwiązań z wykorzystaniem suchego lodu stała się oczywista we wszystkich gałęziach przemysłu.

Oprócz dostarczania na rynek globalny rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, jesteśmy zaangażowani w doskonalenie naszych działań na rzecz środowiska i pozostawienie trwałego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Wierzymy, że jest to kluczowy element odpowiedzialnej i skutecznej działalności firmy, który pomoże nam chronić i ulepszać nasze globalne środowisko. Aby spełnić swoje zadanie, wprowadziliśmy kilka rozwiązań w zakresie produkcji i zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Firma Cold Jet angażuje się w działania na rzecz bardziej czystej i zdrowszej planety

 

 

Firma Cold Jet utworzyła globalny zespół proekologiczny, który wskazuje obszary wymagające poprawy.

 

Jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie ilości materiałów, odpadów i emisji pochodzących z naszej działalności i urządzeń, od produkcji do eksploatacji.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Suchy lód a zrównoważony rozwój:

Często zadawane pytania

 • Tak! Oprócz recyklingu zbędnego CO2 i nadania mu drugiego życia, suchy lód zapewnia dodatkowe korzyści dla środowiska. Eliminuje on negatywne skutki zewnętrzne powszechnie stosowanych procesów sanitarnych, obróbki części, przygotowywania powierzchni i chłodzenia w transporcie, takie jak nadmierne zużycie wody w procesach sanitarnych, negatywne skutki wynikające ze stosowania chemikaliów, dodatkowa emisja gazów cieplarnianych przez ciężarówki chłodnie oraz dodatkowe odpady pochodzące z jednorazowych środków czyszczących, takich jak szmaty, podkładki i szczotki.

 • Nie. Suchy lód jest produktem pochodzącym z recyklingu. Składa się z CO2, który został odzyskany z innych procesów przemysłowych. W obliczeniach śladu węglowego, suchy lód nie ma udziału w całości. CO2 wchodzący w skład suchego lodu został już raz uwzględniony w pierwotnym punkcie produkcji w zakładzie przemysłowym. Suchy lód nie generuje nowych emisji.

  W rzeczywistości suchy lód często zastępuje szkodliwe rozwiązania alternatywne, które zwiększają ślad węglowy, takie jak czyszczenie rozpuszczalnikami chemicznymi. Natomiast biorąc pod uwagę zarządzanie procesem chłodniczym, suchy lód z powodzeniem zastępuje tzw. ciężarówki chłodnie.

 • CO2 nie jest z natury szkodliwą cząsteczką. Jest niezbędny do życia na Ziemi i stanowi kluczowy surowiec w wielu najważniejszych sektorach przemysłu. Jednak nadmierna emisja CO2 spowodowała konieczność zmniejszenia jego stężenia w atmosferze.

 • Emisje z komercyjnego rynku CO2 (20-22 mln ton/rok) są znikome w porównaniu z całkowitą emisją CO2  (42 mld ton/rok). Emisje pochodzące z sektora komercyjnego stanowią zaledwie 0,052% globalnej emisji CO2 .

Referencje:

 1. Barclays. Calculating the true cost of water for the Consumer Staples sector. www.cib.barclays. Retrieved 15 March 2022.
 2. Institute for Research and Technical Assistance. Alternative Low-VOC Release Agents and Mold Cleaners for Industrial Molding, Concrete Stamping and Asphalt Applications. www.irta.us. Retrieved 15 March 2022.
 3. Elsevier. Real-world CO2 and NOx emissions from refrigerated vans. www.sciencedirect.com. Retrieved 15 March 2022.

cHCEMY TOBIE POMÓC

Jesteś zainteresowany, ale nie wiesz jak zacząć?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak suchy lód może usprawnić Twoją działalność.