Informacje prawne

Ogólnie

Informacje zawarte w niniejszej publikacji (witrynie internetowej), włącznie z tekstem, specyfikacjami, numerami części, obrazami i łączami, są przekazywane przez firmę Cold Jet wyłącznie w celu odniesienia, jako udogodnienie dla swoich klientów, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, jawnych czy domniemanych, włącznie z, między innymi, domniemanymi gwarancjami wartości i jakości handlowej, parametrów eksploatacyjnych lub wyników klienta czy zdatności do określonego zastosowania.

Firma Cold Jet LLC nie będzie ponosić odpowiedzialności za błędy czy zaniedbania zawarte na tej witrynie internetowej lub w innych dokumentach, które zostały przywołane przez tę witrynę lub powiązane z nią łączami. Ta witryna internetowa może zawierać techniczne lub inne niedokładności i nie wszystkie przywołane w niej produkty i usługi są dostępne na wszystkich obszarach. Informacje te są okresowo zmieniane i firma Cold Jet może w dowolnym momencie zmienić opisane na tej witrynie produkty lub usługi. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji należy skontaktować się ze swoim przedstawicielem Cold Jet.

Specyfikacje i wyobrażenia produktów

Wszystkie przedstawione na tej witrynie specyfikacje produktów dotyczą „możliwości znamionowych/projektowych” i nie implikują ani nie gwarantują, że są to ostateczne eksploatacyjne dane techniczne, które mogą zależeć od konfiguracji urządzeń, infrastruktury i parametrów eksploatacyjnych klienta. Przedstawione specyfikacje i wyobrażenia produktów nie stanowią kompletu informacji wymaganych przez klienta w celu prawidłowej eksploatacji urządzeń. Obrazy produktów są pokazane wyłącznie w celu prezentacji, a same produkty mogą odbiegać od tych obrazów. Firma Cold Jet zawsze będzie wysyłać najnowszą wersję każdego z produktów lub części.

Zastosowania / Wyniki / Referencje

Wszystkie przedstawione tutaj zastrzeżenia, zastosowania, wyniki i referencje produktów są dokładne w warunkach panujących w momencie wykonania lub zgodnie ze zgłoszeniem Cold Jet przez przywołane strony i nie gwarantują wyników ani zdatności do zastosowań we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Prosimy o omówienie wszystkich zamierzonych zastosowań ze swoim przedstawicielem Cold Jet.

cHCEMY TOBIE POMÓC

Jesteś zainteresowany, ale nie wiesz jak zacząć?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak suchy lód może usprawnić Twoją działalność.