Artykuły

Transport chłodniczy farmaceutyków

Podczas transportu ważne jest, aby leki, szczepionki były stale przechowywane w ściśle określonym zakresie temperatur – od momentu ich produkcji do momentu zastosowania.

Suchy lód zapewnia długotrwałe i równomierne chłodzenie w całym cyklu łańcucha chłodniczego dostaw. Posiada on wyjątkowe możliwości chłodzenia (-78,5 °C) i powoli sublimuje z powrotem do gazu, nie pozostawiając wody ani innych osadów. Zapewnia to utrzymanie temperatury produktu w całym łańcuchu chłodniczym bez uszkodzenia przez czynniki chłodzące.

Suchy lód zapewnia również większą elastyczność i niższe koszty transportu. Każda przesyłka ma unikalne wymagania dotyczące chłodzenia w oparciu o wysyłany towar, rodzaj i rozmiar opakowania oraz długość i czas trwania podróży. W przypadku suchego lodu, w każdej paczce można wykorzystać odpowiednią ilość, kształt lub rozmiar czynnika chłodzącego – bez zbędnej dodatkowej wagi.

W niektórych przypadkach, suchy lód jest jedynym odpowiednim chłodziwem. Wybrane środki farmaceutyczne, takie jak szczepionki, muszą być przechowywane w temperaturze poniżej zera. Suchy lód jest więc jedynym rozwiązaniem pozwalającym utrzymać ich temperaturę na wymaganym poziomie.

Jako światowy lider w dziedzinie suchego lodu posiadamy specjalistyczną wiedzę oraz niezbędne urządzenia. Nasze doradztwo rozpoczyna się od analizy Twojego unikalnego zastosowania. Nasz zespół określa optymalną ilość, kształt i rozmiar suchego lodu potrzebnego w każdej paczce w oparciu o wszystkie zmienne wysyłki. Wykorzystując dokładną ilość potrzebną do utrzymania temperatury, uzyskasz znaczne oszczędności w zakresie czynników chłodzących i transporcie.

Cold Jet posiada wiele rozwiązań, które pozwolą Ci na ekonomiczną produkcję suchego lodu. Firma oferuje systemy dozujące, które można zintegrować
z istniejącym procesem, co umożliwi produkcję zaplanowanych ilości suchego lodu bezpośrednio do opakowań.