Webinars

Czyszczenie form na maszynie

Czyszczenie form na maszynie w temperaturze roboczej za pomocą suchego lodu

Czyszczenie suchym lodem jest nieabrazyjną metodą bezpiecznego czyszczenia form online w temperaturze roboczej.

Podczas tego webinarium dowiesz się, jak wykorzystanie suchego lodu pozwala producentom tworzyw sztucznych szybko, bezpiecznie i wydajnie czyścić formy przy jednoczesnej poprawie efektywności operacyjnej OEE.

Czyszczenie suchym lodem nie ma właściwości ściernych, nie powoduje powstawania wtórnych odpadów i pozwala na czyszczenie form w prasie, w temperaturze roboczej. Prowadzi to do poprawy wydajności, lepszej jakości detali i zmniejszenia kosztów.

W procesie tym można czyścić każdy rodzaj formy i różne wykończenia form. Webinarium prowadzone jest w języku angielskim.

urządzenia do czyszczenia suchym lodem
  • Chcemy, abyś wiedział, jak wykorzystujemy Twoje dane i jak będziemy się z Tobą komunikować. Przed wysłaniem niniejszego formularza należy oświadczyć, że przeczytałeś i zaakceptowałeś nasze warunki i politykę prywatności.