Wettelijke bepalingen

Algemeen

De informatie in deze publicatie (website), inclusief tekst, specificaties, serienummers, afbeeldingen en links, wordt uitsluitend ter referentie verstrekt door Cold Jet voor het gemak van haar klanten, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met onder andere, maar niet exclusief, de impliciete garanties van verkoopbaardheid, de bedrijfsparameters of resultaten van de klant, of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing.

Cold Jet LLC is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen op deze website of in andere documenten waarnaar wordt verwezen of die gelinkt zijn aan deze website. Deze website kan technische of andere onnauwkeurigheden bevatten en niet alle producten of diensten waarnaar wordt verwezen, zijn in alle gebieden beschikbaar. Er worden regelmatig aanpassingen aan deze informatie doorgevoerd en Cold Jet kan de hierin beschreven producten of diensten op elk moment wijzigen. Voor de meest actuele informatie kunt u contact opnemen met uw Cold Jet-vertegenwoordiger.

Productspecificaties en weergaven

Alle productspecificaties in dit document verwijzen naar “nominale/ontwerpcapaciteiten” en impliceren of garanderen niet dat dit definitieve bedrijfsspecificaties zijn, die kunnen variëren op basis van de apparatuurconfiguratie, bedrijfsparameters en faciliteiten van de klant. De gepresenteerde productspecificaties en afbeeldingen vormen geen volledige informatie die de klant nodig heeft om de apparatuur op de juiste wijze te bedienen. De getoonde productafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor representatieve doeleinden en de producten kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen. Cold Jet zal altijd de laatste versie van elk product en onderdeel verzenden.

Toepassingen/resultaten/getuigenissen

Alle productclaims, toepassingen, resultaten en getuigenissen die hierin worden weergegeven, zijn accuraat onder de omstandigheden op het moment van de prestaties, of zoals gerapporteerd aan Cold Jet door de genoemde partijen, en garanderen geen resultaten of geschiktheid voor toepassingen onder alle bedrijfsomstandigheden. Bespreek alle beoogde toepassingen met uw Cold Jet vertegenwoordiger.

We zijn hier om te helpen.

Geïnteresseerd, maar niet zeker waar te beginnen?

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe droogijsstralen uw matrijs reiniging proces kan verbeteren.