Kontakt z Sprzedażą
Kontakt z Serwisem
Części i Akcesoria

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS)

Suchy lód — CO2 w stanie stałym

Czym jest Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa?

Logo ochrony środowiska

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS, Safety Data Sheet) są dokumentami wydawanymi przez producentów substancji chemicznych lub materiałów niebezpiecznych, które zawierają informacje o postępowaniu z tymi substancjami lub materiałami — w tym przypadku: dwutlenkiem węgla (CO2) w stanie stałym, powszechnie znanym jako „suchy lód”.

Zależne od dostawcy

Ponieważ Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa jest przygotowywana przez producenta suchego lodu (a nie wytwórcę sprzętu), firma Cold Jet nie zapewnia takich kart. Dla Twojej wygody poniżej zamieszczamy jednak łącza do dokumentów opracowanych przez kilku głównych dostawców suchego lodu. W celu znalezienia aktualnej, mającej zastosowanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej skontaktuj się ze swoim dostawcą.