Kontakt z Sprzedażą
Kontakt z Serwisem
Części i Akcesoria

Technologia czyszczenia suchym lodem a środowisko

Czy wiesz, że...


Pobierz naszą broszurę z informacjami dotyczącymi ochrony środowiska (.pdf)

Ekologicznie zrównoważone czyszczenie nieniszczące

Czy potrzebujesz czyszczenia na sucho, próbujesz zredukować ilość zużywanej wody lub substancji chemicznych albo chcesz poprawić program higieniczno-sanitarny lub program zapobiegania zanieczyszczeniu krzyżowemu, czyszczenie suchym lodem daje ekologicznie zrównoważoną odpowiedź.

Technologia czyszczenia suchym lodem jest czysta i bezpieczna

Logo ochrony środowiska
 • Suchy lód jest nietoksycznym, niestanowiącym zagrożenia medium zatwierdzonym przez Departament Rolnictwa (USDA), Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Agencję Ochrony Środowiska (EPA) w USA., które hamuje rozwój pleśni i bakterii.
 • Czyszczenie suchym lodem było skutecznie wykorzystywane w zakładach kontrolowanych / certyfikowanych przez Departament Rolnictwa, Urząd ds. Żywności i Leków oraz Agencję Ochrony Środowiska w USA oraz organizacje AIB i GFSI.
 • Suchy lód można stosować do czyszczenia urządzeń w procesie przetwórstwa żywności.
 • Ta metoda czyszczenia nie uwalnia szkodliwych gazów do atmosfery.
 • Nie wytwarza wtórnych odpadów.
 • Czyszczenie suchym lodem jest bezpieczne i nietoksyczne. Po uderzeniu w powierzchnię cząstki rozpraszają się w atmosferze.
 • Metoda czyszczenia suchym lodem chroni pracownika i pracodawcę — pracownika przed narażeniem na wpływ niebezpiecznych substancji chemicznych, a pracodawcę przed odpowiedzialnością.

Inne metody czyszczenia mogą być toksyczne

 • Czyszczenie pod ciśnieniem za pomocą piasku, sody lub wody może wytwarzać, oprócz toksycznych reakcji, wtórne, toksyczne odpady, które należy następnie oczyszczać.
 • Czyszczenie pod ciśnieniem za pomocą piasku, sody lub wody może powodować zanieczyszczanie położonych niżej elementów instalacji.
 • Czyszczenie za pomocą sody może być szkodliwe dla rosnących w pobliżu roślin.
 • Czyszczenie za pomocą rozpuszczalników chemicznych jest toksyczne i wytwarza toksyczne odpady, które muszą być utylizowane.
 • Przy czyszczeniu rozpuszczalnikami chemicznymi pracownicy są narażeni na wpływ szkodliwych substancji.

Całkowicie odpowiedzialne środowiskowo

Należy pamiętać, że ta technologia jest nie tylko czysta i bezpieczna, ale, co także jest ważne, suchy lód uzyskuje się jako produkt uboczny w innych procesach przemysłowych — tj. z odzyskanego CO2. To znaczy nie produkuje się i nie dodaje do atmosfery nowych cząsteczek CO2, a więc nie przyczynia się do zwiększania efektu cieplarnianego.

Technologia czyszczenia suchym lodem jest naprawdę w pełni przyjazna dla środowiska!

Skontaktuj się z firmą Cold Jet już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej!