Kontakt z Sprzedażą
Kontakt z Serwisem
Części i Akcesoria

Kalkulator zwrotu z inwestycji (ROI)

Ile kosztuje Cię pozostanie przy obecnym rozwiązaniu?


Przykład czyszczenia pras drukarskich

Uwaga:

  • W celu skorzystania z wersji INTERAKTYWNEJ tego kalkulatora oraz przekonania się o wysokości oszczędności w Twoim konkretnym zastosowaniu czyszczenia skontaktuj się z nami, a przedstawiciel sprzedaży chętnie pomoże Ci skorzystać z naszego interaktywnego kalkulatora ROI online.

Poniżej przedstawiony jest rzeczywisty zwrot z inwestycji (ROI, Return on Investment) uzyskany przez jednego z naszych klientów w branży drukarskiej. To konkretne zastosowanie dotyczy czyszczenia pras drukarskich. Jak zobaczysz, wskaźnik ROI systemu do czyszczenia suchym lodem firmy Cold Jet jest zdumiewający.

Kluczowymi punktami poniższych obliczeń ROI są:

  • skrócenie przestojów urządzeń o 58% (z 24 godzin do 10 godzin),
  • zmniejszenie wymagań w zakresie personelu o 83% (z 6 osób do 1 osoby),
  • skrócenie całkowitego czasu czyszczenia o 93% (z 144 godzin do 10 godzin),
  • roczna poprawa zysku o 55 162,00 USD (brutto),
  • zwrot nakładów poniesionych na inwestycję w zaledwie 10 miesięcy.

1. Nakłady inwestycyjne
Obecna metoda Czyszczenie suchym lodem firmy Cold Jet
Wyceniany system Nie dotyczy
Oczekiwany okres eksploatacji urządzenia (w latach) Nie dotyczy 5
Amortyzacja roczna 0,00 USD 5750,00 USD
2. Oszczędności na robociźnie i materiale
Obecna metoda Cold Jet
Koszt robocizny za godzinę 30
Liczba godzin na czyszczenie
Liczba osób wykonująca czyszczenie/obsługująca sprzęt
Koszt robocizny na czyszczenie 300,00 USD
Koszt funta suchego lodu Nie dotyczy 0,22 USD
Średnie zużycie suchego lodu (w funtach na godzinę) Nie dotyczy
Koszt suchego lodu na czyszczenie 0,00 USD 396,00 USD
Szacowany koszt 1000 stóp sześciennych sprężonego powietrza Nie dotyczy 0,24 USD
Zużycie sprężonego powietrza (w stopach sześciennych na minutę) Nie dotyczy
Koszt sprężonego powietrza na czyszczenie Nie dotyczy 48,00 USD
Koszt środków chemicznych/innych materiałów na czyszczenie 0,00 USD
Koszt podwykonawstwa na czyszczenie 0,00 USD
Razem koszty robocizny i materiału na czyszczenie 4420,00 USD 744,00 USD
Liczba czyszczeń rocznie 12
Razem roczne koszty robocizny i materiału na czyszczenie 53 040,00 USD 8928,00 USD
3. Oszczędności na zużyciu urządzeń
Obecna metoda Cold Jet
Koszt uszkodzenia urządzeń Nie dotyczy
Częstość wymian (w latach) Nie dotyczy
Koszt zużycia urządzeń 0,00 USD 0,00 USD
4. Wartość poprawienia wydajności
Obecna metoda Cold Jet
Długość przestoju na czyszczenie (w godzinach)
Produkcja jednostkowa na godzinę z pełną wydajnością 18000
Koszt jednostkowy produktu 0,05 USD
Szacowana wartość procentowa zysku brutto* 10%
Roczna strata zysku brutto z powodu czyszczenia 28 800,00 USD 12 000,00 USD
5. Uzasadnienie
Roczny wzrost zysku w porównaniu z obecną metodą
Obecna metoda Cold Jet
Koszt amortyzacji urządzenia do czyszczenia (5750,00 USD)
Redukcja kosztu robocizny i materiałów na potrzeby czyszczenia 44 112,00 USD
Redukcja kosztu zużycia urządzeń 0,00 USD
Wartość zwiększonej wydajności 16 800,00 USD
Roczna poprawa zysku (brutto) 0,00 USD 55 162,00 USD
Roczna poprawa zysku (netto, przy stawce podatkowej 40%) 0,00 USD 33 097,20 USD
Roczny zwrot z inwestycji w procentach 116%
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w miesiącach 10.4
Całkowite oszczędności w okresie eksploatacji urządzenia 136 736,00 USD
* % marża brutto to (cena sprzedaży minus koszty wytworzenia i dystrybucji)