Kontakt z Sprzedażą
Kontakt z Serwisem
Części i Akcesoria

Czyszczenie suchym lodem: Jak w porównaniu z nim wygląda Twój obecny proces czyszczenia?

Czyszczenie suchym lodem jest lepszą alternatywą dla czyszczenia strumieniowo-ściernego, czyszczenia z użyciem rozpuszczalników, wody, pary, środków chemicznych, materiałów ściernych i czyszczenia ręcznego.

Przeczytaj o czyszczeniu suchym lodem w Twojej branży »

Jeśli przedłużające się przestoje, wysokie koszty usuwania wtórnych odpadów i koszty zużycia lub zniszczenia urządzeń stają się uciążliwe, to należy porównać stosowaną metodę czyszczenia z technologią firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem.

W porównaniu z innymi metodami przygotowywania i czyszczenia powierzchni technologia czyszczenia suchym lodem firmy Cold Jet jest najbardziej przyjazna dla środowiska, pracowników i czyszczonych urządzeń. Porównaj stosowaną obecnie metodę i metodę czyszczenia suchym lodem, i zobacz, jak firma Cold Jet może zwiększyć wartość Twojego przedsiębiorstwa dzięki zwiększeniu jego wydajności oraz zmniejszeniu odpadów i kosztów.

Metoda czyszczenia Odpady wtórne Przewodnictwo elektryczne Materiały ścierne Materiały toksyczne Wydajność
Suchy lód Nie Nie Nie Nie Znakomita
Piaskowanie Tak Nie Tak * Dobra
Sodowanie Tak Nie Tak * Dobra
Woda Tak Tak Nie * OK
Rozpuszczalniki/chemikalia Tak Nie dotyczy Nie Tak Ograniczona
Narzędzia elektryczne Nie Nie dotyczy Tak Nie dotyczy Ograniczona
Narzędzia ręczne Nie Nie dotyczy Tak Nie dotyczy Ograniczona

* Po użyciu tradycyjne materiały stosowane do wydmuchiwania stają się skażone, jeśli są stosowane do czyszczenia niebezpiecznych substancji lub obiektów. Wobec tego te materiały muszą być zaklasyfikowane jako toksyczne i we właściwy sposób usunięte.

10 najważniejszych zalet metody czyszczenia suchym lodem:

  1. Lepsze czyszczenie: Mniej cykli czyszczenia = krótsze przestoje.
  2. Maszyny mogą być czyszczone na miejscu: Czyszczenie suchym lodem jest suchym procesem, nie wymagającym demontażu i ponownego montażu urządzeń, przez co skraca przestoje.
  3. Szybsze czyszczenie: Mniej zasobów = dłuższy efektywny czas pracy urządzeń = większe zyski.
  4. Nieścieralne, niezagrażające pożarem ani porażeniem prądem: Czyszczenie suchym lodem nie uszkadza większości materiałów podłoża i może być również bezpiecznie stosowane do sprzętu elektrycznego.
  5. Bez sprzątania odpadów wtórnych: Oszczędza nie tylko dodatkowej pracy i wydatków, ale oznacza także, że czasowo wykorzystane środki ochrony mogą być najczęściej ponownie zastosowane — to dodatkowe oszczędności.
  6. Może być stosowane w ciasnych miejscach, gdzie wiele innych metod się nie sprawdzi.
  7. Przyjazne dla środowiska: Spełnia zalecenia agencji i urzędów: Departamentu Rolnictwa, Urzędu ds. Żywności i Leków oraz Agencji Ochrony Środowiska w USA.
  8. Bezpieczeństwo operatora: Brak narażenia na środki chemiczne lub materiał ścierny.
  9. Wydajność operatora: Nie wymaga od operatora tak intensywnej pracy jak tradycyjne metody czyszczenia.
  10. Jest wystarczająco czysta, aby mogła być stosowana w przemyśle spożywczym, wystarczająco czysta(1) do wszystkiego.

(1) Należy pamiętać, że przy metodzie czyszczenia suchym lodem nie używa się materiałów ściernych. Szczegóły tej metody można znaleźć w sekcji: Czym jest czyszczenie suchym lodem

Czyszczenie suchym lodem w porównaniu z innymi metodami:

Czyszczenie materiałami ściernymi

W wyniku tej metody otrzymuje się pewien stopień czystości i szorstkości powierzchni, a najczęściej stosowanym materiałem ściernym jest piasek. Przy tym, jak we wszystkich metodach otwartego czyszczenia strumieniowo-ściernego, powstaje lotny pył, który jest na ogół toksyczny. Pył ten jest również niedogodnością tworzącą nieporządek i bardzo przyspieszającą zużycie wszystkich ruchomych części znajdujących się w pobliżu.

Technologia czyszczenia suchym lodem firmy Cold Jet wykorzystuje suchy lód, który nie ma właściwości ściernych, nie powoduje zużywania czyszczonej powierzchni i nie tworzy dodatkowych odpadów wymagających usuwania. Systemy Cold Jet można również przetransportować do urządzeń — czyszczenie odbywa się na miejscu, bez ryzykownej i pracochłonnej obsługi materiałowej. Technologia Cold Jet do czyszczenia suchym lodem jest logicznym wyborem, gdy nie jest wymagane uzyskanie szorstkiej powierzchni.

Porównanie piaskowania i czyszczenia suchym lodem:

Sodowanie

Sodowanie jest na ogół skuteczną metodą czyszczenia, jednakże — jak w przypadku wszystkich metod otwartego czyszczenia strumieniowo-ściernego — generuje duże ilości odpadów wtórnych. Często czas sodowania jest porównywalny, to faktycznie może być nawet dwa razy dłuższy ze względu na konieczność usunięcia dodatkowych odpadów, które generuje ta metoda. Ponadto pozostałości sody i spowodowane przez nią uszkodzenia mogą przylgnąć do drewna i innego czyszczonego podłoża.

W technologii czyszczenia suchym lodem firmy Cold Jet stosuje się suchy lód, który nie ma właściwości ściernych i często przewyższa czyszczenie sodą, nie pozostawiając przy tym wtórnych odpadów do usunięcia. Jest także problem wpływu sodowania na poziom PH gleby, która miała kontakt sodą po czyszczeniu. Ponieważ technologia firmy Cold Jet nie generuje istotnych odpadów wtórnych, całkowity czas czyszczenia i poziom bałaganu znacznie się zmniejsza.

Czyszczenie wodą pod (bardzo) wysokim ciśnieniem

Chociaż jest jedną z najszybszych metod czyszczenia, ma jednak ograniczone zastosowanie. Na przykład na powierzchniach stalowych nie może utworzyć specyficznej struktury wymaganej do późniejszego malowania. Użycie wody powoduje rdzewienie, które stanowi ryzyko oraz utrudnia wykonywanie powłok i malowanie. Ponadto użycie wody w urządzeniach produkcyjnych, w tym na zautomatyzowanych liniach spawalniczych, prasach, silnikach i narzędziach mechanicznych, stwarza ryzyko powstania poważnych problemów elektrycznych. Wielu naszych klientów potwierdza, że użycie do czyszczenia wody jest najszybszą metodą spalenia silnika.

Systemy firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem mogą być stosowane w odniesieniu do wielu materiałów, jak również w pobliżu urządzeń elektrycznych. Urządzenia pozostają czyste i suche, ponieważ suchy lód szybko odparowuje. Strumień generowanych odpadów jest minimalny, ponieważ po czyszczeniu nie ma dodatkowych odpadów do usunięcia (na przykład ścieków).

Czyszczenie rozpuszczalnikami

W większości procesów czyszczenia rozpuszczalnikami stosuje się substancje, które są szkodliwe dla środowiska i niebezpieczne dla pracowników. Po rozpuszczeniu zanieczyszczeń do ich usunięcia najczęściej wymagane jest jeszcze polewanie i płukanie, a także narzędzia ręczne. Czyszczone urządzenia trzeba często rozbierać lub odpowiednio przygotowywać, aby ochronić ich wrażliwe części. Ponadto odpowiednie przechowywanie i usuwanie rozpuszczalników jest także kosztowne.

Urządzenia firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem w jednym kroku rozpuszczają i wydmuchują zanieczyszczenia. W procesie czyszczenia suchym lodem za pomocą urządzeń firmy Cold Jet można, podobnie jak w kąpieli rozpuszczalnikowej, czyścić jednocześnie wiele obiektów o różnych, złożonych kształtach. Ponadto systemy do czyszczenia suchym lodem firmy Cold Jet zapewniają bezpieczne i gruntowne czyszczenie na miejscu elementów, podzespołów, a także całych maszyn. Suchy lód odparowuje przy kontakcie z powierzchnią, nie tworząc masy wtórnych odpadów wymagających usunięcia.

Czyszczenie narzędziami elektrycznymi

Elektronarzędzia umożliwiają szybkie czyszczenie płaskich, prostych kształtów, ale mogą przy tym je uszkadzać lub prowadzić do ich nadmiernego zużycia.

Technologia firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem ma wszystkie zalety narzędzi elektrycznych, a przy tym nie „zużywa” powierzchni i nie wymaga dopasowywania się do jej kształtu. To, w połączeniu z szybkością, jest powodem, że urządzenia firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem zastępują szybko narzędzia elektryczne.

Czyszczenie narzędziami ręcznymi

Proste zadania, które trwałyby za długo przy obróbce mechanicznej, wykonywane są często przez pracownika, który ręcznie czyści określone obszary, używając specjalnych narzędzi ręcznych — co jednak może skończyć się uszkodzeniem urządzenia.

Urządzenia firmy Cold Jet do czyszczenia suchym lodem nadają się idealnie również do tych „prostych” zadań. Czyszczenie suchym lodem za pomocą urządzeń Cold Jet, wykonywane przez wyszkolonego pracownika, używającego odpowiednich dysz i różnych innych parametrów, wymaga 10 do 20 razy mniej czasu.

Powiedz nam, jakie masz potrzeby

Wypełnij formularz kontaktowy w celu nawiązania kontaktu przez firmę Cold Jet.