Kontakt z Sprzedażą
Kontakt z Serwisem
Części i Akcesoria

Czym jest suchy lód

Suchy lód

i jak się go robi

Produkty z suchego lodu o wysokiej gęstości firmy Cold Jet są zoptymalizowane pod kątem wszystkich zastosowań przemysłowych i handlowych, włącznie z zamrażaniem i wysyłaniem żywności, instalowaniem części metalowych, czyszczeniem suchym lodem i wieloma innymi. W celu zapewnienia uzyskania optymalnych wyników firma Cold Jet opracowała i opatentowała technologię, która umożliwia wytwarzanie produktów z suchego lodu o wysokiej jakości i gęstości.

Dwutlenek węgla jest naturalnym medium, które służy do wielu celów związanych z podtrzymywaniem życia. Jest kluczowym elementem obiegu węgla w przyrodzie — wyłącznym źródłem węgla dla węglowodanów wytwarzanych w rolnictwie, stymulującym wzrost roślin i pomagającym utrzymywać umiarkowaną temperaturę na Ziemi. Uważa się, że zwierzęta wydychają do atmosfery 28 milionów ton dwutlenku węgla dziennie. Za to branża dwutlenku węgla w USA może dostarczyć tylko 25 000 ton dziennie, gdzie 95% tej ilości pochodzi z produktów ubocznych, co stanowi mniej niż 0,04% wszystkich pozostałych źródeł.

Przy niskiej temperaturze wynoszącej -78°C suchy lód posiada naturalną, gotową do użycia energię cieplną. W warunkach ciśnienia atmosferycznego dwutlenek węgla w stanie stałym sublimuje bezpośrednio do stanu gazowego z pominięciem fazy ciekłej. Ta unikatowa własność oznacza, że medium wykorzystywane w czyszczeniu suchym lodem po prostu znika, pozostawiając do utylizacji wyłącznie pierwotną substancję zanieczyszczającą. Dodatkowo pozwala na wykonywanie czyszczenia na obszarach wrażliwych na wodę (np. w pobliżu szafek elektrycznych).

Klasa czystości dwutlenku węgla wykorzystywanego do czyszczenia jest taka sama, jak ta wykorzystywana w branży żywności i napojów — została w USA zatwierdzona przez agencje i urzędy: Departament Rolnictwa, Urząd ds. Żywności i Leków oraz Agencję Ochrony Środowiska. Dwutlenek węgla jest nietrującym, ciekłym gazem, który jest niedrogi i łatwy do przechowywania na miejscu wykonywania robót. Co równie ważne, nie przewodzi prądu i jest niepalny.

Dwutlenek węgla jest naturalnym produktem ubocznym kilku przemysłowych procesów produkcyjnych, takich jak fermentacja czy rafinacja w przemyśle petrochemicznym. Dwutlenek węgla wytwarzany w wyżej wymienionych procesach produkcyjnych jest wychwytywany i przechowywany bez strat do momentu, kiedy będzie potrzebny. Kiedy zestalony dwutlenek węgla jest zwracany do atmosfery w trakcie procesu czyszczenia, nie jest wytwarzany nowy. Zamiast tego uwalniany jest wyłącznie pierwotny dwutlenek węgla, który powstał jako produkt uboczny.