Lokalizacje biur na świecie | myColdJet Logowanie
Pomoc:    Wyświetlanie w: Polski | Przejdź do:

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Suchy lód — CO2 w stanie stałym

Czym jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej?

Logo ochrony środowiska

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS, Material Safety Data Sheet) są dokumentami wydawanymi przez producentów substancji chemicznych lub materiałów niebezpiecznych, które zawierają informacje o postępowaniu z tymi substancjami lub materiałami — w tym przypadku: dwutlenkiem węgla (CO2) w stanie stałym, powszechnie znanym jako „suchy lód”.

Zależne od dostawcy

Ponieważ karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest przygotowywana przez producenta suchego lodu (a nie wytwórcę sprzętu), firma Cold Jet nie zapewnia takich kart. Dla Twojej wygody poniżej zamieszczamy jednak łącza do dokumentów opracowanych przez kilku głównych dostawców suchego lodu. W celu znalezienia aktualnej, mającej zastosowanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej skontaktuj się ze swoim dostawcą.