Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Registrace záruky

Zašlete nám obratem informace o záruce, aby byla v budoucnu naše podpora lépe připravena.

Registrační formulář
Požadované informace
Společnost
Jméno
Funkce
E-mail
Telefonní číslo
Adresa
Obec
Stát/Oblast
PSČ
Země
Fax
Typ stroje
Výrobní číslo
Odpovědi na následujících otázky nám pomohou zlepšit naše služby
V jakém odvětví působíte?
Jakou metodu (metody) čištění jste používali dosud?

(zaškrtněte všechny vhodné odpovědi)


Co budete tryskacím systémem čistit?

(zaškrtněte všechny vhodné odpovědi)
Plánujete nadále používat jiné metody?

Pokud ano, uveďte pro které aplikace.
Jak často hodláte využívat tryskací zařízení?Která z následujících možností nejlépe popisuje důvod nákupu?


Který očekávaný užitek z vašeho systému pro tryskání suchým ledem považujete za nejdůležitější? (Které faktory ovlivnily vaše rozhodnutí zakoupit systém Cold Jet pro tryskání suchým ledem?)


Pokud existuje požadavek na čištění, u něhož pochybujte o účinnosti systému tryskání, uveďte jej.
Výslovný nesouhlas
NEPŘEJI si nadále dostávat e-maily, informační buletiny nebo aktualizace týkající se produktů nebo služeb společnosti Cold Jet.
Zásady ochrany osobních údajů