Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Odhad návratnosti investice

O kolik finančních prostředků přicházíte, pokud nepřejdete na tryskání suchým ledem?


Příklad čištění tiskařského lisu

Poznámka:

  • Pokud si přejete vidět reálnou verzi tohoto estimátoru a chcete-li zjistit, kolik ušetříte v rámci svého konkrétního požadavku na čištění, kontaktujte nás a náš obchodní zástupce vás provede naší online živou verzí estimátoru návratnosti investic.

Následující ukázka je skutečnou ukázkou návratnosti investic jednoho z našich zákazníků z oblasti tiskárenského průmyslu. Toto konkrétní využití se týká čištění tiskařského lisu. Jak sami uvidíte, návratnost investic je v případě systému tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet úžasná.

Klíčové body pro návratnost investic jsou následující:

  • 58% snížení doby odstávek zařízení (z 24 hodin na 10 hodin)
  • 83% snížení požadavků na personál (z 6 osob na 1 osobu)
  • 93% snížení celkové doby čištění (ze 144 hodin na 10 hodin)
  • navýšení ročního zisku o 55 162 USD (před zdaněním)
  • návratnost investice již za 10 měsíců

1. Kapitálové výdaje
Současná metoda Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet
Uvedený systém
Očekávaná životnost zařízení (roky) 5
Roční amortizace 0 USD 5 750 USD
Úspory za práci a materiál
Současná metoda Cold Jet
Mzdové náklady na hodinu 30
Počet hodin na jedno čištění
Počet osob, které čistí/obsluhují zařízení
Mzdové náklady na jedno čištění
Náklady na kilogram suchého ledu
Průměrná spotřeba suchého ledu (kg na minutu)
Náklady na suchý led na jedno čištění 0 USD
Odhadované náklady na stlačený vzduch na 28 m3
Spotřeba stlačeného vzduchu (m3 na minutu)
Náklady na stlačený vzduch na jedno čištění
Náklady na chemické/ostatní materiály na jedno čištění 0 USD
Náklady na subdodavatele na jedno čištění 0 USD
Celkové náklady na práci a materiál na jedno čištění
Počet čištění za rok 12
Celkové roční náklady na práci a materiál za čištění
Úspory za opotřebení zařízení
Současná metoda Cold Jet
Náklady na škody na zařízení
Frekvence výměny (roky)
Náklady na opotřebení zařízení 0 USD 0 USD
Hodnota zvýšené produktivity
Současná metoda Cold Jet
Doba trvání odstávky na jedno čištění (hod.)
Počet vyrobených jednotek za hodinu při kapacitě 18000
Náklady na vyrobenou jednotku
Odhadované procento hrubého zisku* 10 %
Roční ztráta hrubého zisku kvůli čištění
Odůvodnění
Roční nárůst zisku za aktuální období
Současná metoda Cold Jet
Výdaje na amortizaci čisticí jednotky (5 750 USD)
Snížení nákladů na práci a materiál na jedno čištění
Snížení nákladů na opotřebení zařízení 0 USD
Hodnota zvýšené produktivity
Vyšší roční zisk (před zdaněním) 0 USD
Vyšší roční zisk (po zdanění, při 40% daňové sazbě) 0 USD
Roční návratnost investic v procentech
Doba návratnosti kapitálové investice v měsících 10.4
Celková výše úspor za dobu životnosti zařízení
* Hrubá marže v % je (prodejní cena bez nákladů na výrobu a distribuci)