Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy k suchému ledu, výrobě suchého ledu a tryskání suchým ledem

Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese [email protected] nebo nás kontaktuje na čísle +1 800 337 9423.

 • Dotaz: Co je suchý led?
 • Odpověď: Suchý led je pevná forma oxidu uhličitého (CO2). CO2 je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který se přirozeně vyskytuje v atmosféře.
 • Dotaz: Na čem je založeno tryskání suchým ledem?
 • Odpověď: Tryskání suchým ledem je podobné jako tryskání pískem, kovovými broky nebo uhličitanem sodným, při kterém jsou částečky tryskacího média urychlovány proudem stlačeného vzduchu (nebo inertního plynu) a dopadají na čištěný povrch.
 • Dotaz: Jak se suchý led skladuje?
 • Odpověď: Suchý led je nutno skladovat v izolované nádobě. Čím je izolace silnější, tím pomaleji sublimuje. V závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce stěny nádoby vysublimují denně asi 2 až 10 % suchého ledu.
 • Dotaz: Proč se namísto běžných tryskacích médií používá suchý led?
 • Odpověď: Při použití většiny ostatních tryskacích médií vzniká sekundární odpad. Suchý led při dopadu na čištěný povrch sublimuje (vypaří se). Jediné, co zůstane, je znečištění odstraněné z podkladu. Jelikož se suchý led při dopadu vypařuje, lze také tento proces používat k čištění složitých dutin, kde by se typické částečky běžně používaného tryskacího média zachycovaly.
 • Dotaz: Jak celý proces funguje?
 • Odpověď: Na rozdíl od jiných tryskacích médií má suchý led teplotu –78,3 °C (–109 °F). Kvůli teplotnímu rozdílu mezi částicemi suchého ledu a čištěným povrchem se objevuje tepelný ráz, který narušuje vazbu mezi dvěma odlišnými materiály.
 • Dotaz: Co se stane s odstraňovanou látkou?
 • Odpověď: Nečistoty mohou být suché, mokré, tvrdé nebo měkké. Suché nečistoty se rozpadnou na malé úlomky, které lze zamést nebo vysát. Pokud jsou částečky dost velké, nerozvíří se ve vzduchu. Pokud je odstraňovaný materiál tekutý jako například vazelína nebo oleje, tato tekutina se tryskáním suchým ledem smyje podobně jako při ostříkání silným proudem vody, a to pouze s tím rozdílem, že výsledný povrch je zcela suchý a čistý. Aby se zabránilo opětovnému usazování odstraňované látky, měla by obsluha postupovat metodicky, shora dolů.
 • Dotaz: Odrážejí se částečky odstraňované látky nebo pelety suchého ledu od čištěného povrchu?
 • Odpověď: Při styku s povrchem pelety suchého ledu sublimují, tzn. přecházejí z pevného skupenství přímo do plynného, a proto se částice suchého ledu obvykle neodrážejí. Odstraňovaný materiál je obvykle stržen proudem z tryskacího zařízení a nedostává se zpět do blízkosti tryskací pistole; při obsluze zařízení je nicméně nutno mít stále nasazeny ochranné brýle.
 • Dotaz: Nepoškodí se suchým ledem povrch samotného otryskávaného předmětu?
 • Odpověď: Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet podklad nepoškozuje. Velikost peletek suchého ledu a jejich rychlost lze optimalizovat, aby se odstraňovalo pouze znečištění, aniž by došlo k poškození podkladu. Tryskáním suchým ledem od společnosti Cold Jet lze bez poškození čistit i citlivé chromované nebo niklované nástroje, předměty z měkkých slitin hliníku nebo z mosazi, izolace kabelů a dokonce i desky s elektrickými obvody.
 • Dotaz: Lze systémem Cold Jet® na tryskání suchým ledem čistit i horké nástroje přímo ve stroji?
 • Odpověď: Ano. Ve skutečnosti je čištění tryskáním suchým ledem rychlejší, když je podklad horký.
 • Dotaz: Ochlazuje se podklad tryskáním suchým ledem?
 • Odpověď: Ano, ale nijak dramaticky. Míra ochlazování závisí materiálu podkladu, na době, po kterou ponecháte proud suchého ledu namířený na určitou plochu, a na použití suchého ledu. Například gumárenská forma o rozměrech 76,2×76,2 cm (30×30") může mít počáteční teplotu 162,8 °C (325 °F). Po očištění zařízení tryskáním suchým ledem (trvajícím přibližně 12 minut) je teplota formy 148,9 °C (300 °F).
 • Dotaz: Nepoškodí pokles teploty horkou formu?
 • Odpověď: Všeobecně se dá říci, že ne. Změna teploty čištěného povrchu je jen malá a odpovídající pnutí je značně nižší, než jaké působí na většinu forem při normální tepelné úpravě.
 • Dotaz: Nedochází při tomto procesu ke kondenzaci?
 • Odpověď: Ke kondenzaci dochází, když teplota podkladu klesne pod rosný bod. Rosný bod se liší podle klimatu a konkrétních klimatických podmínek. Při čištění horkých předmětů dochází ke kondenzaci jen zřídka, protože teplota povrchu zůstává nad rosným bodem. Pokud už dojde k výskytu kondenzace, můžete ji omezit použitím ohřívačů, teplometů nebo ofukovacích zařízení.
 • Dotaz: Jaké vybavení budu k čištění potřebovat?
 • Odpověď: Systém tryskání suchým ledem se dodává kompletní, tzn. s hadicí pro tryskání a přívod vzduchu, s aplikátorem a tryskou, která je nejvhodnější pro daný konkrétní účel, a také s instruktážním CD pro účely seznámení s touto technologií a zaškolení pracovníků. Jediné další položky, které potřebujete k používání systému tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet, jsou přívod vzduchu, přívod elektrické energie a pelety nebo blok suchého ledu (podle použitého systému).
 • Dotaz: Jaké množství vzduchu je zapotřebí?
 • Odpověď: Typický systém tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet pracuje s tlakem 5,5 baru (80 psi) a spotřebou vzduchu 4,25 m3/min (150 scfm), přesná čísla však záleží na konkrétním účelu. K dostání jsou i nízkoprůtokové trysky, které potřebují jen 1,42 m3/min při tlaku 5,5 baru.
 • Dotaz: Kde se dají sehnat pelety, nugety anebo bloky suchého ledu?
 • Odpověď: Pelety, nugety anebo bloky suchého ledu jsou k dostání po celém světě. Ve Spojených státech stačí zavolat na číslo +1-800-SEND-ICE (+1-800-736-3423) nebo +1-513-831-3211 a v Evropě na číslo +32 (0)2 467 4101 a dozvíte se, ve kterém nejbližším místě je můžete sehnat.
 • Dotaz: Do jaké míry jsou stroje pro tryskání suchým ledem přenosné?
 • Odpověď: Každé z našich zařízení dokáže jeden člověk snadno přepravovat na kolečkách po pracovišti bez jakéhokoli speciálního vybavení.
 • Dotaz: Je bezpečné používat tryskání suchým ledem venku?
 • Odpověď: Ano. Suchý led lze bezpečně používat i při tryskání v exteriéru. Ve skutečnosti má zařízení Cold Jet® schválení k používání venku od mnoha organizací včetně kalifornského úřadu pro ochranu životního prostředí (California Environmental Protection Agency).
 • Dotaz: Jaká je obvyklá spotřeba suchého ledu?
 • Odpověď: Množství suchého ledu potřebné k účinnému vyčištění se může zásadně lišit v závislosti na konkrétním tryskacím systému a účelu jeho použití. Průměrná spotřeba zařízení na tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je přibližně 1,1 kg za minutu.
 • Dotaz: Budeme potřebovat dochlazovač?
 • Odpověď: Dochlazovač může být užitečný, pokud jste úklidová firma nebo se zabýváte restaurováním a jako zdroj stlačeného vzduchu používáte přenosný dieselmotorový kompresor. Dochlazovač zajistí, že z tryskacího systému Cold Jet nebude proudit žádná vlhkost pocházející z použitého dieselmotorového kompresoru. Závisí to zejména na vlhkosti vzduchu.

  Náš prodejní zástupce posoudí vaše potřeby a doporučí vám vhodnou konfiguraci systému tak, aby byla zajištěna maximální produktivita bez jakékoli vlhkosti při tryskání suchým ledem za použití systému Cold Jet.

 • Dotaz: Jak velké jsou nároky na údržbu takového systému?
 • Odpověď: Velmi malé. Systémy tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet jsou konstruovány tak, aby bez problémů fungovaly dlouhá léta jen s minimální údržbou. Ke každému systému je přiložen návod k obsluze obsahující doporučené postupy pravidelné údržby – například periodické kontroly filtrů a prohlížení hadic, zda nejsou popraskané.
 • Dotaz: Je vhodné provádět tryskání v uzavřených prostorech?
 • Odpověď: Ano, při dostatečné ventilaci. Jelikož je CO2 o 40 % těžší než vzduch, při tryskání v uzavřeném prostoru se doporučuje umístění odvětrávacích otvorů na úrovni podlahy nebo těsně nad ní. Venku je běžné proudění vzduchu dostatečné, aby nedocházelo k nežádoucímu hromadění CO2. Přestože není CO2 jedovatý, nahrazuje v atmosféře kyslík.
 • Dotaz: Jaké jsou základní bezpečnostní problémy při tryskání suchým ledem?
 • Odpověď: Základem bezpečnosti je ochrana pracovníků tak, aby nedošlo ke kontaktu s pohyblivými částmi. Zařízení Cold Jet je konstruováno tak, aby pracovníci neměli bez vypnutí systému přístup k pohyblivým součástem. Dalším aspektem, který je nutno brát v úvahu, je teplota suchého ledu. Jelikož má suchý led velmi nízkou teplotu (–78,3 °C / 109 °F), doporučujeme při kontaktu s ním používat rukavice. Také je nutno neustále používat ochranu očí a sluchu.
 • Dotaz: Jaká je hlučnost systému?
 • Odpověď: Úroveň hluku závisí na objemu a rychlosti vzduchu. Velmi rychle proudící vzduch se střetává s nehybným vzduchem uvnitř trysky, přičemž dochází k turbulencím, které způsobují hluk. S vhodnou ochranou sluchu může zaměstnanec systém bezpečně obsluhovat celý den.
 • Dotaz: Jaký je rozdíl mezi jednohadicovým a dvouhadicovým systémem?
 • Odpověď: U systému se dvěma hadicemi suchý led proudí jednou hadicí a vzduch pod vysokým tlakem druhou. Směšují se až těsně před výstupem z trysky. Jednohadicové systémy směšují stlačený vzduch se suchým ledem hned při opuštění tryskacího stroje. Někdy mohou být jednohadicové systémy lepší volbou, pokud potřebujete agresivnější čištění.
 • Dotaz: Jak se pozná, zda potřebujeme tryskací systém na pelety nebo na částice, které se vytvářejí strouháním z bloku suchého ledu?
 • Odpověď: Menší částečky vytvářené strouháním z bloku mají výhodu při odstraňování většiny nátěrů nebo při čištění zařízení se složitými tvary nebo malých otvorů, například mikroventilačních průduchů nebo jemných mřížek. Pelety jsou vhodnější pro odstraňování silnějších vrstev znečištění, protože větší hmotnost každé pelety usnadňuje její proniknutí do hloubky znečišťující vrstvy a vytváří rázovou vlnu potřebnou k narušení přilnavosti znečištění k podkladu.