Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Společnost Cold Jet a její konkurence

Informace, které by před vámi konkurenční společnosti nejraději zatajily.

Existuje jedna velmi důležitá věc, kterou by vám většina společností nabízejících systémy pro tryskání suchým ledem nejraději nesdělovaly:

Zařízení pro tryskání suchým ledem NENÍ vyráběno stejným způsobem!

I když je samotný proces tryskání suchým ledem v podstatě stejný, technologie, design, ovládání a účinnost zařízeníse liší.

Crown Cork & Seal
Provozní inženýr

Nedávno jsme si objednali specializovanou firmu, aby v našem závodě provedla čištění tryskáním suchým ledem. Umožnilo nám to porovnat výkonnost systému Cold Jet s výkonností konkurenčního systému. Musím říci, že systém Cold Jet se osvědčil mnohem lépe díky vynikajícímu proudění peletek suchého ledu a snadnému ovládání trysky.

Obě zařízení jsem si pak osobně vyzkoušel. Používání systému Cold Jet bylo hračkou a nánosy znečištění šly dolů jako po másle. Ale konkurenční zařízení jsem měl sto chutí zahodit už deset vteřin poté, co jsem ho vzal do ruky. S tím už nikdy nechci pracovat.

Přečtěte si reakce dalších uživatelů zařízení na tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet.

Čím se liší produkty Cold Jet

Ve společnosti Cold Jet není vybavení pro tryskání suchým ledem a výrobu suchého ledu jen součástí našeho podnikání – je jádrem našeho podnikání. A to je vlastně všechno.

Žádná jiná společnost se nevěnuje výhradně technickému řešení a zdokonalování technologie tryskání suchým ledem více než 30 let. Proto jsou systémy Cold Jet proslulé jako nejkvalitnější a nejúčinnější zařízení pro tryskání suchým ledem, jaké je na trhu k dostání. Žádná jiná firma navíc nemá takovou celosvětovou síť pracovišť technické podpory, jakou poskytuje svým zákazníkům společnost Cold Jet.

Zde je stručný přehled, jak vypadají někteří z našich současných konkurentů:

Cold Jet Konkurent č. 1 Konkurent č. 2
8 tryskacích zařízení, 8 systémů na výrobu suchého ledu 1 tryskací zařízení 3 tryskací systémy a 1 zařízení na výrobu peletek
Nabízí integrované systémy „šité na míru“ Žádné speciálně navrhované nebo integrované systémy Žádné integrované systémy
K dispozici více než 40 speciálních trysek 8 trysek 6 trysek
Jednohadicová tryskací zařízení Jednohadicová tryskací zařízení V současnosti nabízí pouze dvouhadicová tryskací zařízení
Pneumatická i elektrická zařízení Pouze elektrická zařízení Pouze pneumatická zařízení
Zemnicí kabel ke snížení nebezpečí zasažení elektrickým proudem Možnost zasažení elektrostatickým nábojem během tryskání Není známo, ale zařízení nemá žádné patrné zemnicí vodiče
Zabývá se jen zařízením na tryskání suchým ledem a přípravu suchého ledu Výroba systémů tryskání suchým ledem není hlavním předmětem podnikání Nevyrábí vlastní zařízení
3 průměry hadic umožňující měnit tlak a zvýšit výkon při použití delších hadic K dispozici jen jeden průměr hadic K dispozici jen jeden průměr hadic
Lze používat k mnoha různým účelům Jen jedno tryskací zařízení a 8 trysek znamená omezený počet způsobů použití Soustředí se na čištění forem a odstraňování následků požáru
Zřízení jsou konstruována s důrazem na ergonomické parametry a životnost Nemá vysokou životnost (např. přední plastová pojezdová kolečka). Zařízení nejsou vyrobena z nejkvalitnějších materiálů a důležité součásti nejsou dostatečně chráněny

Vyzkoušejte si to sami.

Vyzkoušejte si zařízení kteréhokoli z našich konkurentů a porovnejte je se zařízením od společnosti Cold Jet. Jsme si jistí, že naše systémy budou vykazovat nejlepší výsledky a při dlouhodobém používání při čištění vašich výrobních zařízení vám přinesou značné úspory.

Přečtěte si náš článek Jak porovnat systémy, kde se dozvíte důležité tipy, jak hodnotit systémy tryskání suchým ledem.