Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Tryskání suchým ledem: Porovnejte s tím váš současný proces čištění.

Tryskání suchým ledem je kvalitnější alternativou pro jiné formy tryskání, rozpouštědla, vodu, páru, ruční čištění, chemikálie a brusiva.

Přečtěte si o tryskání suchým ledem ve vašem odvětví ».

Pokud se potýkáte s příliš dlouhými odstávkami, vysokými náklady na odstraňování sekundárních odpadů nebo nadměrným opotřebením výrobního zařízení, je na čase posoudit váš proces čištění a porovnat jej s technologií tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet.

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet představuje alternativu k většině konvenčních metod přípravy a čištění povrchů, která je šetrnější vůči životnímu prostředí i zařízení a bezpečnější pro zaměstnance. Porovnejte si váš současný proces čištění s tryskáním suchým ledem a uvidíte, jak může systém od společnosti Cold Jet zvýšit ziskovost vašeho podnikání díky zlepšení produktivity, snížení tvorby odpadů a omezení nákladů.

Metoda čištění Sekundární odpad Elektricky vodivý proces Abrazivní proces Toxický proces Účinnost
Suchý led Ne Ne Ne Ne Vynikající
Tryskání pískem Ano Ne Ano * Dobrá
Tryskání sodou Ano Ne Ano * Dobrá
Tryskání vodou Ano Ano Ne * OK
Rozpouštědla/chemikálie Ano Ne Ano Omezená
Elektrické nářadí Ne Ano Omezená
Ruční nářadí Ne Ano Omezená

* Při kontaktu s odstraňovaným materiálem se tradiční materiály používané k tryskání kontaminují, pokud se používají k odstraňování nebezpečných látek nebo předmětů. Tyto tryskací materiály jsou poté také klasifikovány jako toxický odpad, který je nutno bezpečně likvidovat.

Deset hlavních předností tryskání suchým ledem:

  1. Vynikající úroveň vyčištění: Méně čisticích cyklů = méně odstávek
  2. Stroje lze čistit přímo na místě: Tryskání suchým ledem je suchý proces a nevyžaduje žádné rozebírání a opětovné sestavování stroje, což znamená mnohem kratší odstávky.
  3. Rychlejší čištění: Méně vynaložených prostředků = prodloužení provozuschopnosti = větší zisk
  4. Neabrazivní a elektricky nevodivý proces bez použití hořlavin: Tryskání suchým ledem většinu podkladů nepoškodí a lze jej bezpečně použít na elektrické součásti.
  5. Odstranění nutnosti uklízet sekundární odpad: Tím se nejen ušetří čas a prostředky, které by bylo nutno vynaložit na uklizení vzniklého odpadu, ale zároveň to také znamená, že plochy, na kterých se čištění provádí, lze znovu využívat, což představuje další úsporu nákladů.
  6. Vyčistí zařízení i v obtížně přístupných místech, kam se mnoho jiných metod nedostane
  7. Šetrné k životnímu prostředí: Splňuje směrnice USDA, FDA a EPA.
  8. Bezpečnost obsluhy: Pracovníci nejsou vystaveni působení chemikálií ani tryskacího materiálu.
  9. Efektivita provozu čištěného zařízení: Není tak pracné jako tradiční metody čištění.
  10. Dostatečná čistota i pro potravinářství, dostatečná síla(1) pro ostatní obory.

(1) Je důležité si uvědomit, že tryskání suchým ledem není čištěním založeným na abrazi. Podrobnosti viz téma: Na čem je založeno tryskání suchým ledem?

Porovnání tryskání suchým ledem s ostatními metodami:

Abrazivní tryskání

Výsledkem tohoto procesu je určitá úroveň čistoty a hrubosti povrchu; nejčastěji se k tryskání používá písek. Jako při všech druzích tryskání bez odsávání vzniká při tryskání pískem velké množství prachu, který je obvykle toxický. V každém případě je nepříjemný, znečišťuje a přispívá k opotřebení všech okolních pohyblivých součástí, jejichž životnost podstatně snižuje.

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet využívá neabrazivní suchý led, který nezpůsobuje opotřebení čištěných povrchů a nevede ke vzniku dalšího odpadu, který by bylo nutno zlikvidovat. Systémem tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet také můžete čistit zařízení přímo na místě, bez riskantní a časově náročné manipulace s materiálem. Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je logickou volbou, pokud je důležité, aby čištěný povrch zůstal hladký.

Srovnání tryskání pískem a tryskání suchým ledem:

Tryskání sodou

Tryskání uhličitanem sodným je obecně účinnou čisticí metodou; nicméně tryskání uhličitanem sodným – stejně jako všechny druhy tryskání bez odsávání – produkuje velké množství dalšího odpadu. Odstranění tohoto dalšího odpadu často trvá stejně dlouho nebo i dvakrát déle než samotné čištění. Kromě toho může vzniklý odpad spolu s odstraňovaným materiálem přilnout ke dřevu nebo jiným otryskávaným povrchům.

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet využívá neabrazivní suchý led a dosahovaná úroveň očištění povrchů je často lepší než při použití uhličitanu sodného, avšak nevzniká přitom žádný sekundární odpad, který by bylo nutno následně odstraňovat. Existují též určité nejasnosti ohledně účinků, které může mít uhličitan sodný na pH půdy, se kterou se při tryskání dostane do styku. Jelikož při použití systému od společnosti Cold Jet nezůstávají žádné sekundární odpady, které by bylo nutno odstraňovat, podstatně se tím snižuje časová náročnost celého postupu čištění.

(Ultra)vysokotlaké tryskání vodou

Přestože patří k nejrychlejším metodám čištění, má i tryskání vodou svá omezení. Na ocelovém povrchu například nedokáže vytvořit žádný specifický profil, což je klíčový parametr pro přilnavost nátěru. Použití vody také přispívá ke vzniku rzi, takže aplikace nátěru je pak obtížnější a riskantnější. Navíc použití vody k tryskání na výrobní zařízení včetně automatických svářecích linek, lisů, motorů a mechanických zařízení může vést k závažným problémům týkajícím se elektřiny. Mnoho zákazníků má zkušenost, že ostříkání vodou je nerychlejší způsob, jak spálit elektromotor.

Technologii tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet lze používat na nejrůznější materiály a také přímo na elektrická zařízení nebo v jejich blízkosti. Jelikož suchý led rychle sublimuje, zařízení zůstane čisté a suché. Při čištění také vzniká jen minimum dalšího odpadu (například odpadní vody).

Čištění za použití rozpouštědel

Většina rozpouštědel používaných k čištění jsou látky škodlivé pro životní prostředí a zdraví pracovníků. Při použití rozpouštědel k rozpuštění nežádoucích povrchových materiálů je často nutné tyto rozpuštěné materiály odstranit následným ostříkáním vodou, opláchnutím nebo ručně za pomoci vhodných nástrojů. Před čištěním s použitím rozpouštědla je často nutné zařízení rozebrat nebo složitě připravit, aby byly ochráněny citlivé části. Pořizování i likvidace použitých rozpouštědel také představují pro firmy dosti velké náklady.

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet rozruší a odstraní nežádoucí materiál v jediném kroku. Stejně jako pomocí rozpouštědlové lázně lze i tryskáním suchým ledem od společnosti Cold Jet zároveň čistit různé předměty rozdílných složitých tvarů. Systémy tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet navíc umožňují bezpečné, důkladné vyčištění součástek, montážních celků i celých strojů přímo na místě. Suchý led při kontaktu s čištěným povrchem sublimuje, takže nevzniká žádný sekundární odpad, který by bylo nutno následně likvidovat.

Čištění s použitím elektrického nářadí

Čištění s použitím elektrického nářadí může představovat rychlé řešení v případě jednoduchých tvarů s rovnými plochami, ale často také může dojít k poškození nebo opotřebení čištěných povrchů.

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet nabízí stejné výhody čištění s použitím elektrického nářadí, ale bez „opotřebení“ drahých forem a dalších výrobních nástrojů. Toto je společně s nutností častějšího čištění za použití elektrického nářadí hlavním důvodem, proč technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v těchto případech velmi rychle nahrazuje čištění s použitím elektrického nářadí.

Čištění s použitím ručního nářadí

Rychlé, snadné úkony, jejichž příprava by v případě mechanizovaných přístupů zabrala příliš mnoho času, jsou často prováděny ručně s použitím určených nástrojů, což však někdy může skončit poškozením čištěného zařízení.

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je ideálním řešením pro tyto „snadné“ úkony. Pokud čištění provádějí vyškolení pracovníci za použití vhodných trysek a podle různých dalších parametrů, vyžaduje celý proces tryskání suchým ledem za pomoci systému Cold Jet desetinu až dvacetinu doby.

Sdělte nám vaše potřeby

Máme-li vás kontaktovat, vyplňte kontaktní formulář.