Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Balírenství

zkrátí dobu odstávek,


Sdělte nám vaše potřeby

Reference:

 • Tenneco
 • Trinity Packaging
 • Frito Lay

Oborové odkazy


Většina kartonových obalů je potištěna barvivy na bázi vosku nebo hlinky, které se přenáší na dopravníky, přičemž když se začnou tvořit nánosy, narušuje to výrobu. Běžné metody čištění těchto dopravníků vyžadovaly úplnou demontáž každých 4–10 dní a následné ruční drhnutí rozpouštědly a kartáči. Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet důkladně odstraní veškeré nánosy vosku nebo hlinky z válečků, aniž by bylo nutno dopravník rozebírat. Tím snížíte dobu odstávky a zvýšíte produktivitu linky.

Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet také odstraňuje nánosy lepidla z pásů, aniž by došlo k jejich poškození nebo opotřebení. Díky tomu jsou náklady a doba odstávky, během které se vyměňují hnací pásy v procesu balení, minimální. Suchý led jednoduše odstraní přestřiky tiskové barvy, ke kterým dochází při inkoustovém aplikačním procesu, čímž se zamezí vzniku odpadního materiálu nebo zastavení provozu.

+  Zobrazit více
–  Zobrazit méně 

Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet eliminuje náklady na výměny hnacích řemenů v balírenství a také odstávky potřebné k instalaci nového řemenu. Tryskání suchým ledem rychle a snadno odstraní nánosy lepidla z řemenů bez jejich poškození nebo opotřebení.

Všechny obaly na nápoje se pro účely přenosu a evidence informací opatřují kódy s použitím tryskového tisku. Jako u většiny procesů tryskového tisku i zde dochází k nežádoucímu potřísnění okolních strojů, dopravníků, řemenových pohonů a elektroniky tiskovou barvou. Tato tisková barva se následně dostává i na samotný obal a výsledkem je nepřijatelný konečný produkt. Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet tuto rozptýlenou tiskovou barvu jemně odstraňuje, a zabraňuje tak výrobě zmetků nebo nutnosti provádět odstávky linky.

Čištění s využitím tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v balírenském průmyslu:

 • zkrátí dobu čištění,
 • eliminuje vznik dalšího odpadu,
 • sníží spotřebu vody a sanitační náklady,
 • umožní čistit stroje v provozu,
 • poskytne neabrazivní čištění, které nepoškodí vybavení,
 • eliminuje potřebu opětovného mazání,
 • zkrátí dobu odstávek,
 • je ekologicky odpovědné.

**Poznámka: Potravinářskou kvalitu suchého ledu potvrdil úřad FDA a čištění suchým ledem bylo použito v zařízeních, které podléhají inspekci úřadu AIB.

Mezi několik osvědčených aplikací tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v oblasti balírenského průmyslu patří:

 • kráječe a děliče,
 • elektrické komponenty a motory,
 • radiální podavače (vážicí zařízení Ishida),
 • odebírací stolky,
 • značkovače a lepicí zařízení,
 • pece,
 • dopravníky,
 • mixéry,
 • pytlovací zařízení,
 • paletizátory,
 • Mřížky v boxech na kynutí,
 • potravinové formy.