Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Restaurování památek

Nižší doba čištění, bez dalšího odpadu, neabrazivníCílem restaurátorské činnosti je obnovit původní stav konstrukce a odhalit spodní vrstvy bez dalšího poškození konstrukce. Nesmí se používat chemikálie ani abrazivní metody čištění, protože by mohlo dojít k zásahu do celistvosti povrchu. Chemikálie se mohou vsáknout do některých druhů kamene a abrazivními metodami čištění se čištěný povrch poškrábe. Například při odstraňování olovnatých nátěrů je velmi důležité, aby metoda odstraňování byla co nejjednodušší a nejšetrnější, čímž nedochází ke vzniku žádného dalšího odpadu.

Technologie společnosti Cold Jet umožňuje, aby restaurátorské firmy dosahovaly požadovaných výsledků čištění bez poškození hlubších vrstev. Při použití systému Cold Jet může restaurátorská firma provádět tryskání těsně vedle mramorových, skleněných a onyxových povrchů, aniž by došlo k jejich poškození. Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet nevytváří žádný další odpad a poskytuje významnou úsporu času. Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet byla použita k restaurování historických kostelů, při modernizaci budovy Utah State Capital s ohledem na seismiku, k odstranění účinků stárnutí mramorových soch nebo nápravu ohněm poškozeného domu z přelomu století, jakož i při mnoha jiných restaurátorských zásazích po celém světě.

+  Zobrazit více
–  Zobrazit méně 

Restaurování historických památek za použití systémů od společnosti Cold Jet pokrývá širokou škálu účelů a potřeb. Abychom uvedli alespoň několik z nich, jedná se například o odstraňování olovnatých barev, nápravu poškození způsobených kouřem, odstraňování lepidel a zásahy k odvrácení účinků stárnutí. Technologie tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet byla použita k restaurování historického kostela, při modernizaci budovy Utah State Capital Building s ohledem na seismiku, k ošetření stárnoucích mramorových soch nebo očištění domu z počátku 20. století poničeného ohněm, jakož i při mnoha jiných restaurátorských zásazích.

Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je nejvhodnější metodou čištění, protože při restaurování většiny historických památek je nutné používat neabrazivní proces bez aplikace chemikálií. Cílem restaurátorské činnosti je obnovit původní stav budovy a odhalit spodní vrstvy bez dalšího poškození stavby. Technologie společnosti Cold Jet umožňuje, aby restaurátorské firmy dosahovaly požadovaných výsledků čištění bez poškození hlubších vrstev. Vrstvy barvy a dlouhá léta stárnutí často způsobí, že původní detaily stavby přestanou být patrné. Jediným způsobem, jak tyto jemné detaily opět odkrýt, je tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet; žádnou jinou metodou nelze dosáhnout takové úrovně očištění bez poškození hlubších vrstev. Při použití systému Cold Jet může restaurátorská firma provádět tryskání těsně vedle mramorových, skleněných a onyxových povrchů, aniž by došlo k jejich poškození.

Architekti, kteří určují, jak se má restaurování provádět, často zakazují používání chemikálií nebo abrazivních metod čištění. Chemikálie mohou nasáknout do některých druhů kamene, jako je například mramor, a abrazivními metodami čištění se čištěný povrch poškrábe. Chemické i abrazivní čištění tudíž narušuje integritu samotného povrchu, který se restaurátoři snaží zachránit.

Čištění s využitím tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v oblasti restaurování zajišťuje:

 • důkladné čištění v těžko dostupných místech,
 • kratší dobu čištění a nižší související mzdové náklady,
 • Absenci následného odpadu
 • menší potřebu zapouzdřování,
 • neabrazivní čištění, které nepoškodí podklad,
 • větší bezpečnost při práci,
 • proces bez použití chemikálií.
 • Ekologicky odpovědné čištění

Mezi několik osvědčených aplikací tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v oblasti restaurování patří:

 • odstraňování olovnatých nátěrů,
 • náprava škod způsobených sazemi, kouřem nebo vodou,
 • odstraňování lepidel nebo dehtu,
 • odvrácení účinků stárnutí,
 • odstranění korozivního znečištění.
 • Odstraňování plísní