Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Čištění po požárech

Rychlé a efektivní odstranění škod způsobených kouřem


Sdělte nám vaše potřeby

Reference:

  • Steamatic
  • Servicemaster Clean
  • Servpro

Související témata

  • Informace o dalších způsobech uplatnění při odstraňování následků havárií najdete na naší webové stránce věnované odstraňování plísní.

Oborové odkazy


Důsledkem požáru mohou být škody způsobené sazemi a kouřem na kovu, cihlách, betonu a ožehnutí dřeva. Tento typ poškození je velmi nevzhledný a drží se v něm zápach. Tradičně se odstraňuje pískováním, seškrabáváním a drhnutím drátěnými kartáči. Při použití zařízení od společnosti Cold Jet se můžete této časově náročné a namáhavé práci vyhnout.

Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet se stalo preferovanou metodou odstraňování sazí, usazenin z odpařených syntetických pryskyřic a zuhelnatělých vrstev. Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet je dokonce známé jako způsob omezení nebo odstranění zatuchlého zápachu po požárech nebo poškození kouřem či vodou. Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet představuje rychlou a účinnou metodu odstranění škod způsobených kouřem, a to i v nepřístupných místech spojení trámů, kolem hřebíků, elektrických kabelů a veškerých instalací, bez poškození povrchů.

Pomocí tradičních metod by typické vyčištění objektu po požáru trvalo třem až pěti technikům přibližně pět až šest pracovních dnů. S použitím řešení založeného na tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet však tutéž práci zvládnou dva technici za pouhé dva dny. Obyvatelé objektu tak ušetří za náhradní ubytování a firma může přijmout více zakázek s vynaložením menších nákladů na pracovní síly.

+  Zobrazit více
–  Zobrazit méně 

Společnost Cold Jet, která je vedoucím subjektem v oblasti technologií tryskání suchým ledem, nabízí kompletní řešení pro jakýkoli projekt obnovy po poškození požárem. Společnost Cold Jet pečlivě posoudila potřeby firem, které se zabývají obnovou objektů, a vyvinula systém umožňující snadno ošetřit i jinak velmi obtížně dostupná místa a odstranit poškození kouřem podstatně rychleji než za použití jakékoli jiné tradiční metody. Žádná jiná společnost nedokáže poskytnout takovou škálu základních trysek a příslušenství vhodného pro odstranění nánosů z nejrůznějších obtížně přístupných míst, což je problém, se kterým se profesionálové v této oblasti běžně potýkají.

Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet může odstranit nebo podstatně snížit zápach po požáru. Obvykle již 24 hodin po tryskání se zápach ztratí. Znamená to, že při čištění po požáru lze podstatně omezit používání zapouzdřování poškozených částí. Tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet umožňuje dosáhnout takové úrovně čistoty, které se ostatní metody prostě nemohou rovnat.

Kromě toho při tryskání pomocí zařízení od společnosti Cold Jet nevznikají žádné sekundární odpady. Znamená to, že po skončení čištění nemusíte začít znovu uklízet nepořádek, který zůstává při použití jiných médií k tryskání, jako je soda, voda a písek.

Čištění s využitím tryskání suchým ledem od společnosti Cold Jet v oblasti čištění po požárech zajišťuje:

  • zkrácenou dobu čištění,
  • nižší požadavky na pracovní sílu,
  • Absenci následného odpadu
  • proces bez použití chemikálií,
  • odstranění zápachu po škodě způsobené požárem,
  • ekologicky odpovědné čištění.