Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Bezpečnostní list

Suchý led – pevný CO2.

Co je bezpečnostní list?

Ekologické logo

Bezpečnostní listy jsou dokumenty týkající se bezpečného zacházení s látkami nebo směsmi, které musí vydávat výrobci chemikálií nebo nebezpečných materiálů – v tomto případě pevného oxidu uhličitého, CO2, nebo suchého ledu, jak je obecně nazýván.

Pro dodavatele

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní list připravuje výrobce suchého ledu (nikoli výrobce vybavení), nevydává společnost Cold Jet vlastní bezpečnostní listy. Pro vaše pohodlí ale níže uvádíme odkazy na dokumenty, které vypracovalo několik hlavních dodavatelů suchého ledu. Pro aktuální bezpečnostní list, který se vás týká, kontaktuje prosím konkrétního dodavatele.