Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Ekologické argumenty pro tryskání suchým ledem

Víte, že...?


Stáhněte si naši brožuru Environmentální fakta (.pdf)

Ekologicky udržitelné nedestruktivní čištění

Ať už potřebujete suché čištění, snažíte se snižovat množství použité vody nebo chemikálií či se snažíte zlepšit sanitační programy nebo programy proti kontaminaci, tryskání suchým ledem poskytuje ekologicky udržitelnou odpověď.

Tryskání suchým ledem je čisté a bezpečné?

Ekologické logo
 • Suchý led je médium schválené úřady EPA, FDA a USDA, je netoxický, bezpečný a potlačuje růst plísní a bakterií.
 • Tryskání suchým ledem bylo efektivně využito v zařízeních, kde provedly úřady EPA, USDA, FDA, AIB a GFSI inspekci/ověření.
 • Tryskání suchým ledem lze použít i pro zařízení používaná v potravinářském průmyslu.
 • Při tryskání suchým ledem nevznikají plyny škodlivé pro zemskou atmosféru.
 • Při tryskání suchým ledem nevzniká žádný sekundární odpad.
 • Tryskání suchým ledem je bezpečné a netoxické. Jakmile dopadnou částice na povrch, rozptýlí se do ovzduší.
 • Při čištění tryskáním suchým ledem je omezeno či zcela vyloučeno vystavení pracovníků nebezpečným chemickým látkám (a s tím i odpovědnost společnosti za ohrožení zdraví svých zaměstnanců).

Jiné metody čištění mohou být toxické?

 • Při tryskání pískem, sodou či vodou může vznikat sekundární toxický odpad, jehož vyčištění je vedle toxického substrátu nutné také zajistit.
 • Při tryskání pískem, sodou či vodou může docházet ke kontaminaci spodních vod, což může mít negativní vliv na okolí.
 • Při tryskání sodou může dojít k likvidaci okolní vegetace.
 • Metody čištění využívající chemické látky a rozpouštědla jsou toxické a je při nich produkován toxický odpad, jehož likvidaci je nutné zajistit.
 • Pracovníci jsou při použití chemikálií a rozpouštědel vystaveni potenciálně nebezpečným látkám.

Ekologicky naprosto odpovědné

Kromě bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí nelze zapomenout ani na to, že suchý led se získává jako vedlejší produkt jiných průmyslových procesů, tj. je vyráběn recyklací oxidu uhličitého. Při jeho výrobě ani spotřebě se do atmosféry neuvolňuje žádný další oxid uhličitý, a tudíž tato metoda nepřispívá ke zhoršování skleníkového efektu.

Tryskání suchým ledem je skutečně ekologická metoda čištění.

Kontaktujte společnost Cold Jet ještě dnes a zjistěte více!