Sídla poboček ve světě | myColdJet Přihlašovací údaje
Nápověda:    Prohlížení: Čeština | Přejít na:

Právní upozornění

Obecně

Informace v této publikaci (webová stránka) včetně textu, specifikací, čísel dílů, obrázků a odkazů poskytuje společnost Cold Jet pouze pro referenci, a to výhradně jako pozornost zákazníkům bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo implicitní, včetně např. implicitní záruky obchodovatelnosti, provozních parametrů nebo výsledků zákazníka nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost Cold Jet LLC nepřebírá odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí na této webové stránce nebo v dalších dokumentech, na které je odkazováno z této webové stránky. Tato webová stránka může obsahovat technické a jiné nepřesnosti, přičemž některé produkty nebo služby, na které je zde odkazováno, nemusí být dostupné ve všech oblastech. Tyto informace jsou pravidelně doplňovány a společnost Cold Jet může zde popisované produkty nebo služby kdykoli změnit. Pro nejaktuálnější informace kontaktujte svého zástupce společnosti Cold Jet.

Specifikace a reprezentace produktů

Veškeré zde uvedené specifikace produktů se týkají „jmenovitých/projektových kapacit“ a nenaznačují ani nezaručují tyto konečné provozní specifikace, které se mohou lišit dle konfigurací zařízení zákazníka, provozních parametrů a provozovny. Prezentované specifikace a reprezentace produktů nepředstavují kompletní informace, které zákazník potřebuje k náležité obsluze zařízení. Uvedené obrázky produktů mají pouze reprezentativní účel a produkty se mohou od uvedených obrázků lišit. Společnost Cold Jet vždy zasílá nejnovější verzi každého produktu nebo dílu.

Aplikace/výsledky/reference

Veškeré nároky, způsoby využití, výsledky a reference ohledně produktů, které jsou zde uvedeny, jsou správné za podmínek v čase výkonu nebo tak, jak je popsaly strany, které poskytly společnosti Cold Jet reference, a nezaručují výsledky nebo vhodnost pro aplikaci za všech provozních podmínek. Prodiskutujte všechny zamýšlené způsoby využití se svým zástupcem společnosti Cold Jet.