Výroba energie

Snížení prostojů a neplánovaných odstávek ve výrobě energie

Tryskání suchým ledem zajišťuje pravidelnou údržbu kritických částí zařízení na výrobu energie.Proces je nevodivý, neabrazivní a umožňuje efektivní čištění v místě bez vychlazování a demontáže.

Elektrárna na zemní plyn

Zlepšení účinnosti a snížení rizika poruchy zařízení

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem umožňuje čištění v místě, což vede k častějšímu čištění a vyšší efektivitě zařízení.

 • Neabrazivní žádné poškození choulostivých přesných komponent
 • Proces suchého čištění žádná doba sušení
 • Čištění v místě minimální až nulová demontáž
 • Žádné sekundární odpady
 • Žádné korodování předtisků
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Lepší výsledky čištění
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití :

 • Kompresory
 • Regenerátory
 • Spalovací komory
 • Plynové turbíny
 • Alternátory
 • Startovací motory
 • Kotle na spalinové teplo (HRSG – Heat recovery steam generator)
 • Tepelné výměníky
 • Odstraňování poškozeného nátěru, koroze, rozpustných solí a chloridu
 • Nedestruktivní zkoušky
 • +další

Hydroelektrárny

Efektivnější čištění generátorů, což vede k vyšší efektivitě provozu

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem pomáhá udržovat čistotu zařízení hydroelektrárny, což snižuje riziko prostojů a poruch systému.

 • Žádné sekundární odpady
 • Omezené zařízení kontejnmentu
 • Čištění v místě minimální až nulová demontáž
 • Lepší výsledky čištění
 • Přístup a čištění v těsných prostorech
 • Zlepšení provozní účinnosti
 • Neabrazivní žádné poškození choulostivých přesných komponent
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití :

 • Vodní turbíny rovnotlaké a přetlakové turbíny
 • Cívky
 • Vinutí
 • Statory
 • Rotory
 • +další

Jaderné elektrárny

Bezpečné a efektivní čištění komponent jaderné elektrárny

power generation dry ice blasting
DRYICEBLASTING_INDUSTRIES_POWERGEN_NUCLEAR_2.jpg

Industry:

Application:

Výhody

Čištění suchým ledem dosahuje lepších výsledků čištění, což vede k provozování maximální účinnosti jaderných elektráren.

 • Lepší výsledky čištění
 • Proces suchého čištění žádná doba sušení
 • Žádné sekundární odpady
 • Zlepšení provozní účinnosti
 • Neabrazivní žádné poškození choulostivých přesných komponent
 • Čištění v místě
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití :

 • Jaderné reaktory
 • Tepelné výměníky
 • Parní turbíny
 • Alternátory
 • Kotle
 • Potrubí kotlů
 • Nádoby
 • Nedestruktivní zkoušky
 • +další

Výroba páry

Zachování účinnosti přenosu tepla

The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem efektivně čistí provozní zařízení a zajišťuje chod systémů na výrobu páry při maximální účinnosti.

 • Neabrazivní žádné poškození choulostivých přesných komponent
 • Proces suchého čištění žádná doba sušení
 • Čištění v místě minimální až nulová demontáž
 • Žádné sekundární odpady
 • Žádné korodování předtisků
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Lepší výsledky čištění
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití :

 • Kotle
 • Přehříváky
 • Ekonomizéry
 • Kotle na spalinové teplo (HRSG – Heat recovery steam generator)
 • Vzduchové předehříváky
 • Parní turbíny
 • Alternátory
 • Kondenzátory
 • Tepelné výměníky
 • Nedestruktivní zkoušky
 • Odstraňování poškozeného nátěru, koroze, rozpustných solí a chloridu
 • +další

Rozvodny

Pravidelná údržba zařízení pro zajištění vysoce účinného provozu

The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem čistí zařízení rozvodny, čímž dochází ke snížení výpadků provozu a rizika poruchy systému.

 • Rychlejší proces čištění
 • Proces suchého čištění žádná doba sušení
 • Neabrazivní žádné poškození choulostivých přesných komponent
 • Žádné sekundární odpady
 • Odstranění koroze
 • Zlepšení provozní účinnosti
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití :

 • Izolátory
 • Bleskojistky
 • Transformátory
 • Obvodové jističe
 • Izolátory
 • Pouzdra
 • Rozvaděče
 • Motory
 • Plynové turbíny
 • +další

Výhody tryskání suchým ledem

Udržování špičkové provozní účinnosti

Tryskání suchým ledem bezpečně a efektivně čistí širokou řadu zařízení pro výrobu energie, což vede k optimální účinnosti.

 • Snížení neplánovaných prostojů a rizika katastrofických selhání
 • Čištění za provozu rychlejší čištění s malou nebo nulovou potřebou demontáže
 • Neabrazivní žádné poškození choulostivých přesných komponent
 • Žádné sekundární odpady omezení kontejnmentu a vyloučení rizika poškození
 • Nevodivé
 • Zvýšení polarizačních indexů
 • Zlepšení megaohmových odečtů
 • Zlepšení odvádění tepla
 • Odpovědnost k životnímu prostředí a bezpečnost zaměstnanců

Díky flexibilitě rychlé renovace a obnovy různých velikostí a typů průmyslového zařízení a strojů pomocí čištění suchým ledem minimalizujeme nákladné prostoje a přerušení obecně spojované s průmyslovým čištěním.

Derek Bland
VP | Houston-Johnson, Inc.

Případové studie

Osvědčená technologie produkuje definovatelné výsledky

Naše řešení v organizacích našich zákazníků vedou ke skutečným výsledkům.

 • Důlní průmysl

  Buildup of grease, oil and dirt safely removed from hydroelectric generators

  Další informace
 • Důlní průmysl

  Hydroelectric generators quickly and delicately cleaned by contract cleaner

  Další informace

Jsme tu, abychom vám pomohli.

Zajímá vás to, ale nejste si jisti, kde začít?

Kontaktujte nás a zjistěte, jak čištění suchým ledem pomáhá v elektrárnách ke zlepšování provozu.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.