Slévárenství

Snížení prostojů při ochraně zařízení slévárny před poškozením

Tryskání suchým ledem významně zkracuje dobu čištění permanentních forem, jaderníků, nástrojů pro tlakové lití a pomocného zařízení při současném zlepšení kvality dílů.

Čištění forem

Zvýšení kvality produktu a snížení zmetkovitosti vyloučením nepravidelností vrstvy a nánosu

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem zcela odstraňuje žáruvzdorný potah a zbytkový materiál bez poškození průduchů formy a zakulacených hran formy.

 • Zvýšení kvality produktu
 • Čištění v místě malá až nulová demontáž
 • Neabrazivní žádné poškození povrchu ani průduchů
 • Snížení zmetkovitosti čistší formy s důsledkem vyšší kvality
 • Plnění přísných průmyslových nároků 6-Sigma, Kaizen, 5S, TPM (Total Productive Maintenance – Celková produktivní údržba)
 • Redukce výrobních prostojů rychlejší čištění bez vychlazování
 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Vyloučení pracného ručního čištění

Dozvědět se více o Čištění forem

Specifické případy použití :

 • Permanentní hliníkové formy
 • Formy pro jádrovnice
 • Licí formy
 • Tvarovací formy
 • Uretanové formy RIM
 • Permanentní formy šedé litiny
 • Kovem vázané formy
 • Vstřikovací formy
 • Tlakové formy
 • +další

Čištění jaderníků

Významné zkrácení doby čištění bez poškození průduchů

foundry dry ice blasting
foundry dry ice blasting
foundry dry ice blasting
foundry dry ice blasting
foundry dry ice blasting
foundry dry ice blasting

Industry:

Application:

Výhody

Čištění suchým ledem rychle a bezpečně odstraní nánosy písku, pryskyřice a dalších zbytků bez poškození jaderníků.

 • Redukce prostojů ve výrobě
 • Bezpečné čištění bez poškození otvorů a sít
 • Eliminace demontáže čištění za horka a v místě
 • Efektivnější čištění
 • Vyloučení nákladů na likvidaci odpadu
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Vytváření kvalitní povrchové úpravy jako u odlitku

 

Dozvědět se více o Čištění jaderníků

Specifické případy použití:

 • Studené boxy
 • Poloviční jaderníky
 • Násypné jaderníky
 • Dělené jaderníky
 • Šablonové jaderníky
 • Levé a pravé jaderníky
 • Jaderníky na volné kusy
 • Několika jádrové jaderníky
 • +další

Čištění licích nástrojů

Efektivní čištění kovacích zápustek za horka a za provozu

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem efektivně odstraňuje kámen, oxidy a maziva z dutin zápustky bez poškození zařízení.

 • Zvýšení kvality produktu
 • Redukce prostojů ve výrobě
 • Rychlejší čištění bez vychlazování a demontáže
 • Neabrazivní žádné poškození zařízení
 • Žádné sekundární odpady
 • Vyloučení pracného ručního čištění
 • Vytvoření kvalitní povrchové úpravy jako u odlitku

Specifické případy použití:

 • Nástroje pro polotuhé lití
 • Tlakové licí nástroje
 • Nízkotlaké permanentní lisování (LPPM)
 • Permanentní lisování
 • +další

Čištění obecného zařízení

Zkrácení doby čištění a výrobních prostojů a prodloužení životnosti zařízení

The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem rychle a efektivně čistí výrobní zařízení slévárny bez vody, chemikálií a sekundárních odpadů.

 • Zkrácení doby čištění
 • Eliminace ručního čištění pomocí škodlivých chemických rozpouštědel
 • Rozšíření programů celkové produktivní údržby (TPM – Total Productive Maintenance)
 • Žádné sekundární odpady
 • Neabrazivní eliminuje opotřebení strojů
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Čištění v místě

 

Dozvědět se více o Čištění obecného zařízení

Specifické případy použití:

 • Kovozpracující zařízení a nástroje
 • Odmašťování zařízení
 • Odstranění žáruvzdorného potahu
 • Potahovací zařízení
 • Hydraulické napájecí jednotky
 • Elektrické motory a elektrické skříně
 • Odstraňování pryskyřic a uvolněných činidel
 • Stropy a stěny
 • Ovládací panely
 • Chladicí ventilátory
 • Potrubí, hadice a armatury
 • +další

Čištění svařovacích linek

Zlepšení efektivity a přesnosti automatizovaných svařovacích linek

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem eliminuje vychýlení, poruchy a zmetky na svařovací lince tím, že účinně odstraňuje svařovací strusku a cákance.

 • Snížení zmetkovitosti
 • Maximalizace životnosti nástrojů a snížení oprav upínadel
 • Neabrazivní nepoškozuje snímače
 • Náhrada neefektivních čisticích metod náročných na náklady a pracovní síly
 • Minimalizace prostojů
 • Žádné sekundární odpady
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Čištění za provozu není nutné žádné vychlazování

 

Dozvědět se více o Čištění svařovacích linek

Specifické případy použití :

 • Robotické spoje
 • Rozdělovací převodovky
 • Tkalcovská upínadla
 • Diamantové desky
 • Radiální čepy
 • Svařovací stoly
 • Upínadla
 • Spínače přiblížení
 • +další

Výhody tryskání suchým ledem

Zvýšení produktivity zařízení a kvality dokončených dílů

Tryskání suchým ledem efektivně a bezpečně čistí zařízení na permanentní výlisky a licí zařízení bez nutnosti demontáže.

 • Zvýšení produktivity a redukce prostojů
 • Čištění v místě není nutná žádná demontáž
 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Žádné sekundární odpady k likvidaci
 • Zlepšení kvality dílů a snížení zmetkovitosti
 • Vytvoření kvalitní povrchové úpravy jako u odlitku
 • Neabrazivní žádné poškození produktu nebo zařízení
 • Bezpečnost zaměstnanců omezení škodlivých chemikálií a únavného ručního čištění
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Společnost Cold Jet značně zvýšila naši efektivitu při čištění jaderníků.

Heiko Gläsle
ředitel slévárny | MWS Friedrichshafen

Odhadovali jsme, že se zaplatí za šest měsíců, ale trvalo to jen jeden. Tenhle stroj je neuvěřitelný. Každá slévárna potřebuje mít svůj čisticí systém na suchý led!

Daryl Hesch
Dohled nad nástroji | Progress Casting

Případové studie

Osvědčená technologie produkuje definovatelné výsledky

Naše řešení v organizacích našich zákazníků vedou ke skutečným výsledkům.

 • Automobilový průmysl

  Dry ice blasting provides a more effective core box cleaning solution

  Další informace
 • Letectví a kosmonautika

  Foundry reduces core box and mold cleaning time by 86%

  Další informace

Jsme tu, abychom vám pomohli.

Máte zájem, ale nejste si jisti, kde začít?

Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více o tom, jak čištění suchým ledem pomáhá slévárnám zlepšit jejich provoz.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.