Ropa a plyn

Prodloužení doby výrobního provozu díky snížení prostojů a poruch zařízení

Klíčem ke špičkovému výkonu v ropném a plynárenském průmyslu je čisté elektrické a procesní zařízení.

Tryskání suchým ledem je ekologické řešení pro řadu různých aplikací, včetně odstraňování silných nánosů asfaltu a ropy a přípravy povrchů pro nedestruktivní zkoušky v prostředí před provozem, v provozu a za provozem.

Před provozem

Odstraňování silných nánosů ropy, uhlíku a vosku

The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem efektivně čistí ropné a plynárenské zařízení před hlavním provozem rychleji a účinněji.

 • Čištění v místě
 • Žádné sekundární odpady
 • Suchý proces umožňuje okamžité přelakování nebo potahování po vyčištění
 • Neabrazivní žádné poškození zařízení
 • Minimální nebo žádná demontáž
 • Efektivnější čištění
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití:

 • Odstraňování ropy, asfaltu a korodujícího činidla
 • Odstraňování poškozeného nátěru, koroze, rozpustných solí a chloridu
 • Zařízení na ústí vrtu
 • Potrubí
 • Ventily a měřidla
 • Potrubí
 • Škrabky potrubí
 • Nedestruktivní zkoušky
 • Uhlovodíkové přepady
 • +další

V provozu

Čištění a příprava povrchů pro testování, údržbu, opravy a přelakování

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem je suchý proces, který umožňuje čištění a nedestruktivní zkoušky bez sekundárního odpadu.

 • Žádné sekundární odpady
 • Suchý proces umožňuje okamžité přelakování nebo potahování po vyčištění
 • Neabrazivní žádné poškození zařízení
 • Minimální nebo žádná demontáž
 • Čištění v místě
 • Efektivnější čištění
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití:

 • Potrubí
 • Přepravní vozidla – nákladní automobily a kolejová vozidla
 • Odstraňování poškozeného nátěru, koroze, rozpustných solí a chloridu
 • Provozní zařízení
 • Nádrže
 • Tlakové nádoby
 • Výrobní nádoby
 • Úložné nádoby
 • Uhlovodíkové přepady
 • Nedestruktivní zkoušky
 • +další

Za provozem

Snížení neplánované údržby a poruch díky efektivnímu čištění rafinačního zařízení

The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem snadno odstraňuje nánosy ropy z výrobního zařízení a zajišťuje provozní účinnost.

 • Efektivnější čištění
 • Suchý proces umožňuje okamžité přelakování nebo potahování po vyčištění
 • Žádné sekundární odpady
 • Zlepšená provozní účinnost
 • Minimální nebo žádná demontáž
 • Čištění v místě
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití:

 • Tepelné výměníky
 • Odstraňování ropy, asfaltu a korodujícího činidla
 • Odstraňování poškozeného nátěru, koroze, rozpustných solí a chloridu
 • Kotel na spalinové teplo (HRSG – Heat recovery steam generator)
 • Potrubní sestavy pece a ekonomizéru
 • Rotační zařízení – turbíny a motory
 • Koksovací jednotky
 • Katalytické krakovací jednotky mlýny a reforméry
 • Hydrokrakovací jednotky a separátory
 • Elektrické zařízení
 • Uhlovodíkové přepady
 • Zařízení pro rafinaci etanolu
 • Nedestruktivní zkoušky
 • +další

Zařízení na výrobu energie

Bezpečné čištění tepelných výměníků a dalšího kritického zařízení na výrobu energie

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem pomáhá udržovat špičkovou účinnost pomocí bezpečného a efektivního čištění zařízení na výrobu energie za provozu.

 

 • Efektivnější čištění
 • Žádné sekundární odpady snížení nákladů na likvidaci a přípravu před úkolem
 • Neabrazivní nepoškozuje žáruvzdorné ani jiné díly
 • Žádné žíravé leptání ani poškození kyselinou
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Čištění v místě
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

 

Dozvědět se více o Zařízení na výrobu energie

Specifické případy použití :

 • Deskové výměníky
 • Lamelové ventilátory
 • Konvekční sekce vařáku
 • Vzduchové chladiče
 • Potrubní sestavy na straně pláště
 • Pláště externího potrubí
 • Radiátory
 • Turbíny
 • Kompresory
 • Motory
 • Generátory
 • Odpařováky a kondenzátory
 • +další

Výhody tryskání suchým ledem

Zajištění správné údržby a efektivity provozu

Tryskání suchým ledem čistí výrobní, elektrické a elektrárenské zařízení za provozu a umožňuje tak častější čištění a údržbu, což vede k redukci prostojů a rizika poruchy.

 • Redukce prostojů rychlejší a efektivnější čištění
 • Čištění zařízení v místě malá až nulová demontáž
 • Suchý proces umožňuje okamžité přelakování nebo nové potažení
 • Snadné odstranění silného nánosu olej, asfalt, korodující činidla atd.
 • Bezpečné odstranění znečišťujících látek povrchu poškozený nátěr, koroze, rozpustné soli, chloridy atd.
 • Žádné sekundární odpady
 • Neabrazivní eliminace abrazivních metod čištění
 • Nedestruktivní zkoušky odstranění povrchových kontaminantů pro přesnější hodnoty
 • Bezpečnost zaměstnanců omezení chemikálií a únavného ručního čištění
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Fakt, že kromě produktu, který tryskáme z radiátoru, nemáme žádné sekundární odpady, je pro ropné společnosti skutečně přitažlivý. Také nešpiníme pracoviště vodou z tlakových myček.

Jason Austin
Provozní Manažer | Sharp Oilfield Services

Případové studie

Osvědčená technologie produkuje definovatelné výsledky

Naše řešení v organizacích našich zákazníků vedou ke skutečným výsledkům.

Jsme tu, abychom vám pomohli.

Zajímá vás to, ale nejste si jisti, kde začít?

Kontaktujte nás a zjistěte, jak čištění suchým ledem pomáhá v ropných a plynárenských provozech ke zlepšování provozu.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.