Pryž a pneumatiky

Udržujte svoje lisy forem na pneumatiky a pryž v chodu

Nános vulkanizovaného materiálu a činidel na uvolňování z forem způsobuje přilepování forem, skvrny a nechtěné předtisky na konečných dílech, které jsou pak nepoužitelné a vyžadují vypnutí lisu za účelem čištění. Tradiční čisticí metody mohou být časově náročné, neefektivní, mohou poškozovat formy a způsobovat vysoké mzdové a materiálové náklady.

 

Tryskání suchým ledem je rychlý a efektivní způsob vyčištění drahých forem bez poškození prováděný v místě, za provozu i mimo provoz.

Čištění pryžových forem

Zvýšení kvality produktu při snížení prostojů ve výrobě

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem bezpečně čistí pryžové formy za horka a za provozu, snižuje prostoje a eliminuje zanášení formy.

 • Eliminace úplných odstávek
 • Čištění v místě žádná demontáž formy
 • Zlepšení kvality produktu a snížení zmetkovitosti
 • Neabrazivní žádné poškození nárazy ani eroze formy
 • Prodloužení doby, kdy se vyrábí
 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Odpovědnost k životnímu prostředí žádné sekundární odpady

Dozvědět se více o Čištění forem

Specifické případy použití:

 • Vstřikovací formy
 • Dokončovací formy
 • Tlakové formy
 • Vstřikovací formy na silikonovou gumu
 • Kovem vázané formy
 • Zvedací lisy
 • Sklápěcí zpětné lisy
 • +další

Čištění forem na pneumatiky

Redukce prostojů ve výrobě díky efektivnímu čištění forem na pneumatiky za provozu

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem prodlužuje dobu výrobního provozu, redukuje defekty a zmetkovitost díky čištění forem na pneumatiky v lisu bez poškození pružinových průduchů.

 • Redukce prostojů ve výrobě
 • Snížení zmetkovitosti
 • Neabrazivní žádné poškození nárazy
 • Bez demontáže formy na pneumatiky
 • Snížení mzdových nákladů až o 75 % při čištění za provozu
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Dozvědět se více o Čištění forem

Specifické případy použití:

 • Ocelové pneumatikové formy
 • Hliníkové pneumatikové formy
 • Potahované pneumatikové formy
 • Segmentované pneumatikové formy
 • Dvoudílné pneumatikové formy
 • Pružinou větrané pneumatikové formy
 • Formy na pneumatiky se složitými vzorci povrchu
 • Zvedací lisy
 • Sklápěcí zpětné lisy
 • +další

Výhody tryskání suchým ledem

Eliminace zanášení formy a výrobních prostojů díky bezpečnému čištění forem za provozu

Tryskání suchým ledem umožňuje čištění pryžových a pneumatikových forem v lisu při provozní teplotě. Čištění forem za provozu eliminuje úplné odstávky, redukuje výrobní prostoje a zlepšuje kvalitu produktu.

 • Eliminace úplných odstávek a redukce prostojů
 • Čištění za horka a za provozu žádná demontáž ani vychlazování formy
 • Redukce zmetkovitosti a eliminace poškození při opětovné montáži
 • Neabrazivní nepoškozuje a nenarušuje formy
 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Žádné sekundární odpady
 • Odpovědnost k životnímu prostředí žádné sekundární odpady
 • Bezpečnost obsluhy   eliminace ručního čištění a vystavení nebezpečným podmínkám

Čistíme řadu forem, které jsou za provozu horké. Díky čištění suchým ledem jsme schopni vyčistit formy mnohem rychleji než při použití chemikálií. Tím došlo ke snížení prostojů a zvýšení jak naší produktivity, tak bezpečnosti zaměstnanců.

Mike Wohlfarth
Nástrojový Technik | MPC

Díky čištění v místě jsme vyřešili problém s bezpečností obsluhy spojený s tažením horké formy. Jedním z nejvýznamnějších přínosů je zvýšení produktivity díky čištění našich forem v místě a následné prodloužení výrobního provozu. Nyní používáme tryskání suchým ledem ve všech svých výrobních zařízeních.

Leroy Milam
Vedoucí Technik Výroby | Vernay

Případové studie

Osvědčená technologie produkuje definovatelné výsledky

Naše řešení v organizacích našich zákazníků vedou ke skutečným výsledkům.

 • Automobilový průmysl

  Automotive supplier experiences 50% reduction in mold maintenance costs

  Další informace
 • Automobilový průmysl

  Cleaning times of rubber molds reduced from 6 hours to just 30 minutes

  Další informace

Jsme tu, abychom vám pomohli.

Zajímá vás to, ale nejste si jisti, kde začít??

Kontaktujte nás a zjistěte, jak čištění suchým ledem pomáhá výrobcům forem na pryž a pneumatiky ke zlepšení jejich provozu.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.