Automobilový průmysl

Plňte přísné průmyslové nároky při současném zvýšení produkční doby

Tryskání suchým ledem pomáhá v automobilových závodech řešit řadu různých výzev v oblasti čištění, umožňuje jim zvyšovat produktivitu a zlepšovat kvalitu dílů.

Čištění forem

Zvýšení produktivity snížením prostojů

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem je neabrazivní metoda, která bezpečně čistí formy za provozu při provozní teplotě.

 • Zvýšení kvality produktu
 • Čištění v místě malá až nulová demontáž
 • Neabrazivní žádné poškození forem
 • Snížení zmetkovitosti čistší formy s důsledkem vyšší kvality
 • Plnění přísných průmyslových nároků 6-Sigma, Kaizen, 5S, TPM (Total Productive Maintenance – Celková produktivní údržba)
 • Snížení výrobních prostojů rychlejší čištění bez vychlazování a demontáže
 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Vyloučení pracného ručního čištění

Dozvědět se více o Čištění forem

Specifické případy použití:

 • Vstřikovací formy
 • Dokončovací formy
 • Tlakové formy
 • Uretanové formy
 • Formy s texturou
 • Technické formy
 • Průtlačnice
 • Formy LSR a LIM
 • +další

Příprava povrchů

Příprava povrchů suchým procesem, který umožňuje okamžitou aplikaci nátěru/laku

automotive surface preparation dry ice blasting
automotive surface preparation dry ice blasting
automotive surface preparation dry ice blasting

Industry:

Application:

Výhody

Čištění suchým ledem je suchý proces, který eliminuje potřebu vodných nebo chemických roztoků na lakovacích linkách.

 • Suchý proces umožňuje okamžité lakování nebo potahování po vyčištění
 • Žádné sekundární odpady snížení nákladů na likvidaci
 • Neabrazivní nepoškozuje díly
 • Vyšší kvalita produktu
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Dozvědět se více o příprava povrchů

Specifické případy použití:

 • Interiérové automobilové díly
 • Exteriérové automobilové díly
 • Čištění povrchů před RTV
 • +další

Čištění lakovacích a potahových pracovišť

Redukce prostojů ve výrobě a zmetkovitosti

automotive paint booth dry ice blasting
automotive paint booth dry ice blasting

Industry:

Application:

Výhody

Tryskání suchým ledem poskytuje rychlejší a efektivnější proces čištění a snižuje riziko neplánovaného výpadku výroby.

 • Redukce prostojů v souvislosti s čištěním
 • Redukce nákladů na likvidaci odpadů vyloučení vody a sekundárních odpadů
 • Efektivnější čištění
 • Zvýšení efektivity výroby
 • Maximalizace životnosti zařízení
 • Odpovědnost k životnímu prostředí

Specifické případy použití:

 • Linky pro elektroforézní a práškové lakování
 • Lakovací háčky
 • Stříkací pracoviště
 • Válečky lakovny
 • Vodicí lišty
 • Redukční převodovky
 • Perforované stínění
 • Podlahy
 • +další

Čištění kompozitních nástrojů

Plňte přísné průmyslové nároky při současné ochraně citlivých povrchů a úprav nástrojů

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem rychle čistí řadu různých nástrojů vyrobených z materiálů různých stupňů.

 • Redukce prostojů ve výrobě
 • Maximalizace životnosti nástrojů
 • Odpovědnost k životnímu prostředí žádné sekundární odpady
 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Neabrazivní žádné poškození povrchu nástrojů
 • Čištění řady různých materiálů pomocí jediného stroje
 • Čištění řady různých materiálů pomocí jediného stroje
 • Vyloučení chemikálií a rozpouštědel

Dozvědět se více o Čištění kompozitních nástrojů

Specifické případy použití:

 • Lisování
 • Tváření s přenosem pryskyřiceg
 • Vytlačování
 • Před laminováním
 • Ukládání za mokra
 • Teflonem potažené nástroje
 • Vysoce leštěné nástroje
 • Zařízení následného zpracování
 • Podlahové stěny autoklávu
 • PEEL, Kevlar, E-Glass, S-Glass, Spectra, Boron, Pultrusion atd.
 • Lisování LIM
 • +další

Čištění svařovacích linek

Zlepšení efektivity a přesnosti automatizovaných svařovacích linek

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem eliminuje vychýlení, poruchy a zmetky na svařovací lince tím, že účinně odstraňuje svařovací strusku a cákance.

 • Snížení zmetkovitosti
 • Maximalizace životnosti nástrojů a snížení oprav upínadel
 • Neabrazivní nepoškozuje snímače
 • Náhrada neefektivních čisticích metod náročných na náklady a pracovní síly
 • Minimalizace prostojů
 • Žádné sekundární odpady
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Čištění za provozu není nutné žádné vychlazování

Dozvědět se více o Čištění svařovacích linek

Specifické případy použití:

 • Robotické spoje
 • Rozdělovací převodovky
 • Tkalcovská upínadla
 • Diamantové desky
 • Radiální čepy
 • Svařovací stoly
 • Upínadla
 • Spínače přiblížení
 • +další

Čištění sléváren

Významné zkrácení doby čištění a souvisejících výrobních prostojů

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem umožňuje, aby stroje a nástroje byly čištěny v místě, při provozní teplotě a bez rizika poškození.

 • Redukce prostojů ve výrobě
 • Eliminace nutnosti demontáže formy čištění za horka a v místě
 • Efektivnější čištění
 • Eliminace nákladů na likvidaci odpadu
 • Neabrazivní žádné poškození nástrojů
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Vytváření kvalitní povrchové úpravy jako u odlitku

Dozvědět se více o Čištění sléváren

Specifické případy použití:

 • Dopravníky
 • Jaderníky a průduchy
 • Licí nástroje
 • Permanentní hliníkové formy
 • Žáruvzdorné potahy
 • Pryskyřice a uvolněná činidla
 • Nástroje pro polotuhé lití a kování
 • Formy pro jádrovnice
 • Čištění obecného zařízení
 • Čištění obecného zařízení a objektů
 • +další

Dokončování dílů

Rychlé a bezpečné odstraňování ostřin a předtisků na dílech

The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Čištění suchým ledem je rychlejší a stejnoměrnější proces odstraňování ostřin a předtisků, který nezpůsobuje poškození dílu.

 • Rychlejší a stejnoměrnější čištění
 • Vyloučení křížové kontaminace
 • Neabrazivní nižší zmetkovitost
 • Snížení nákladů na čištění a celkových prostojů
 • Díly vyšší kvality
 • Vyloučení ručního čištění

Dozvědět se více o Dokončování dílů

Specifické případy použití:

 • PEEK
 • PBT
 • Acetal
 • Nylon
 • LCP
 • ABS
 • UHMWPE
 • Nitinol
 • +další

Čištění obecného zařízení

Zkrácení doby čištění a výrobních prostojů a prodloužení životnosti zařízení

The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.
The after photo.
The before photo.

Výhody

Tryskání suchým ledem rychle a efektivně čistí výrobní zařízení bez vody, chemikálií a sekundárních odpadů.

 • Zkrácení doby čištění
 • Eliminace ručního čištění pomocí škodlivých chemických rozpouštědel
 • Rozšíření programů celkové produktivní údržby (TPM – Total Productive Maintenance)
 • Žádné sekundární odpady
 • Neabrazivní eliminuje opotřebení strojů
 • Snížení rizika neplánovaných zastavení výroby a nákladných oprav
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Čištění v místě

Dozvědět se více o Čištění obecného zařízení

Specifické případy použití:

 • Výrobní zařízení
 • Stropy a stěny
 • Odmašťování zařízení
 • Elektrické motory a elektrické skříně
 • Ovládací panely
 • Potrubí, hadice a armatury
 • Dopravníky
 • Chladicí ventilátory
 • Hydraulické díly
 • Robotická zařízení
 • Brusné pásy
 • +další

Výhody tryskání suchým ledem

Rychlejší a efektivnější čištění při redukci prostojů ve výrobě

Významné zkrácení doby čištění pro různé aplikace v rámci vašeho automobilového podniku.

 • Zkrácení doby čištění a snížení nákladů na pracovní síly
 • Zlepšení kvality dílů a snížení zmetkovitosti
 • Zvýšení produktivity a redukce prostojů
 • Bezpečnost zaměstnanců omezení škodlivých chemikálií a únavného ručního čištění
 • Neabrazivní žádné poškození produktu nebo zařízení
 • Žádné sekundární odpady
 • Odpovědnost k životnímu prostředí
 • Čištění v místě není nutná žádná demontáž

Čistíme řadu forem, které jsou za provozu horké. Díky čištění suchým ledem jsme schopni vyčistit formy mnohem rychleji než při použití chemikálií. Tím došlo ke snížení prostojů a zvýšení jak naší produktivity, tak bezpečnosti zaměstnanců.

Mike Wohlfarth
Nástrojový Technik | MPC

Kromě toho, že čistíme naše formy rychleji a častěji, nepotřebujeme už celý tým pracovníků na pomoc s demontáží, čištěním a montáží formovacího zařízení.

Jan Schotte
Procesní Technologie – Plasty | TE Connectivity

Tryskání suchým ledem je velice účinná metoda odstraňování znečišťujících látek z nástrojů, a pomůže dokonce i při výskytu spálenin. U některých vrstev jsme dokázali redukovat cykly údržby až o 50 %; proto došlo k významnému poklesu nákladů a prostojů.

Hans Kolb
Procesní Technik | Hans Geiger

Odhadovali jsme, že se zaplatí za šest měsíců, ale trvalo to jen jeden. Tenhle stroj je neuvěřitelný. Každá slévárna potřebuje mít svůj čisticí systém na suchý led!

Daryl Hesch
Dohled nad nástroji | Progress Casting

Případové studie

Osvědčená technologie produkuje definovatelné výsledky

Naše řešení v organizacích našich zákazníků vedou ke skutečným výsledkům.

 • Automobilový průmysl

  Injection molder reduced maintenance cycles by 50%, reducing costs and downtime

  Další informace
 • Automobilový průmysl

  Weld lines are safely cleaned with less labor and reduced costs

  Další informace
 • Automobilový průmysl

  Automotive supplier experiences 50% reduction in mold maintenance costs

  Další informace
 • Automobilový průmysl

  Mold cleaning time reduced by 50%, while labor reduced from multiple workers to one

  Další informace

Jsme tu, abychom vám pomohli

Zajímá vás to, ale nejste si jisti, kde začít?

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak čištění suchým ledem pomáhá v automobilovém průmyslu ke zlepšování operací.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.