Právní oznámení

Obecné

Informace v této publikaci (na webových stránkách), včetně textu, specifikací, výrobních čísel, obrázků a odkazů poskytuje společnost Cold Jet zákazníkům pouze pro orientaci a usnadnění bez jakýchkoliv výslovných nebo předpokládaných záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, provozních parametrů nebo výsledků zákazníka či vhodnosti ke konkrétnímu použití.

Společnost Cold Jet LLC neodpovídá za chyby nebo chybějící informace na těchto webových stránkách nebo v jiných dokumentech, na které tyto webové stránky odkazují. Tyto webové stránky mohou obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti a ne všechny výrobky nebo služby, na které stránky odkazují, jsou dostupné ve všech oblastech. Tyto informace jsou pravidelně doplňovány a společnost Cold Jet může zde popsané výrobky nebo služby kdykoliv změnit. Více aktuálních informací se dozvíte od zástupce společnosti Cold Jet.

Specifikace výrobku a prohlášení

Všechny uvedené specifikace výrobku popisují „hodnocenou/plánovanou kapacitu“ a nepředpokládají nebo nezaručují, že se jedná o konečné provozní specifikace, což se může lišit podle konfigurace vybavení zákazníka, provozních parametrů a zařízení. Uvedené specifikace výrobku a prohlášení nepředstavují všechny informace, které zákazník potřebuje ke správnému provozu zařízení. Uvedené obrázky výrobků slouží pouze ke znázornění a výrobky se mohou od uvedených obrázků lišit. Společnost Cold Jet vám vždy zašle poslední verzi výrobku a dílu.

Použití/výsledky/certifikáty

Všechna zde uvedená tvrzení, použití, výsledky a certifikáty výrobku jsou přesné za podmínek v době provedení, nebo jak jsou nahlášeny společnosti Cold Jet odkazovanými stranami, a nezaručují výsledky nebo vhodnost pro dané použití za všech provozních podmínek. Promluvte si o zamýšleném použití se zástupcem společnost Cold Jet.